Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken:

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Duitse taal en cultuur. 

Ben je vóór 2019 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Duitse taal en cultuur welke cursussen je moet volgen.

Blok 2: Forschen und Schreiben (EV)

In de cursus Forschen und Schreiben komen allerlei aspecten van onderzoek en schrijven aan bod die relevant zijn voor academisch werk: schrijfstrategieën, schrijfvaardigheid (op C1-niveau), presentatievaardigheden, onderzoek en planning. En je oefent je digitale onderzoeksvaardigheden.

Blok 1, 2, 3 of 4: Eindwerkstuk

Je sluit je major af met het BA Eindwerkstuk. Je bent vrij in de keuze van het onderwerp, zolang het maar een deelgebied is van Duitse taal en cultuur. 

Vrije ruimte

In je profileringsruimte kun je een minor en/of losse cursussen volgen, een stage doen of studeren in het buitenland. Voor stage en studie in het buitenland geldt: plan op tijd, en bespreek het met de studieadviseur.