Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken:

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Duitse taal en cultuur. 

Ben je vóór 2022 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Duitse taal en cultuur welke cursussen je precies moet volgen.

Blok 2: Forschen und Schreiben (EV)

In de cursus Forschen und Schreiben komen allerlei aspecten van onderzoek en schrijven aan bod die relevant zijn voor academisch werk: schrijfstrategieën, schrijfvaardigheid (op C1-niveau), presentatievaardigheden, onderzoek en planning. En je oefent je digitale onderzoeksvaardigheden.

Blok 3 of 4: Eindwerkstuk

Je sluit je major af met het BA Eindwerkstuk. Je bent vrij in de keuze van het onderwerp, zolang het maar een deelgebied is van Duitse taal en cultuur. 

Vrije ruimte

Naast het verplichte buitenlandverblijf kun je in je profileringsruimte een minor en/of losse cursussen volgen of een stage doen. Voor stage en studie in het buitenland geldt: plan op tijd en bespreek het met de studieadviseur. 

En verder ...


Algemeen 
In- en uitschrijven cursussen • Jaarkalender GW 

Speciale omstandigheden 
Afmelden voor een toets