Examencommissie

Examencommissie

  • Bert le Bruyn (voorzitter)
  • Sergio Baauw
  • Rias van den Doel
  • Carlo Giordano
  • Rob Leurs
  • Arnoud Visser

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Anne Swarttouw.

Contact examencommissie

Examencommissie
Betreft: <naam opleiding>
Drift 10
3512 BS Utrecht
Studiepunt.GW@uu.nl