Inhoud

De Duitse taal en cultuur hebben een belangrijke positie in Europa, niet op de laatste plaats door een grote wetenschapstraditie en een grote politieke en economische rol van Duitsland. De minor Duitse taal en cultuur stelt studenten in staat in korte tijd een gedegen basiskennis van de Duitse taal, van taalwetenschappelijke benaderingen van de Duitse taal alsmede van de Duitse cultuur te verwerven. Studenten die deze minor hebben afgerond hebben algemene kennis over Duitstalige gebieden en over cultuurverschillen. Ze kunnen taalwetenschappelijke theorievorming koppelen aan aspecten van de Duitse taal, hebben een overzicht van de Duitse literatuurgeschiedenis van de Middeleeuwen tot de Goethe-tijd en kunnen enkele werken plaatsen in de sociaalhistorische en sociaaleconomische context. Na afronding van de minor zijn studenten in staat cursussen te volgen uit de verdiepingspakketten Duitse taal en cultuur. Met deze minor vergroten studenten hun kansen op de Europese arbeidsmarkt.

VOORBEREIDING MASTER

Deze minor is een goede voorbereiding op de volgende masters:

Minorcoördinator

Dr. Stefan Sudhoff

Studieprogramma

De minor Duitse taal en cultuur bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels zijn.

Ingangseisen

Om de minor Duitse taal en cultuur te volgen is kennis vereist van het Duits op 6 vwo-niveau.

 

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.