Korte beschrijving van de minor

De Duitse taal en cultuur hebben een belangrijke positie in Europa, niet op de laatste plaats door een grote wetenschapstraditie en een grote politieke en economische rol van Duitsland. De minor Duitse taal en cultuur stelt studenten in staat in korte tijd een gedegen basiskennis van de Duitse taal, van taalwetenschappelijke benaderingen van de Duitse taal alsmede van de Duitse cultuur te verwerven. Studenten die deze minor hebben afgerond hebben algemene kennis over Duitstalige gebieden en over cultuurverschillen. Ze kunnen taalwetenschappelijke theorievorming koppelen aan aspecten van de Duitse taal, hebben een overzicht van de Duitse literatuurgeschiedenis van de Middeleeuwen tot de Goethe-tijd en kunnen enkele werken plaatsen in de sociaalhistorische en sociaaleconomische context. Na afronding van de minor zijn studenten in staat cursussen te volgen uit de verdiepingspakketten Duitse taal en cultuur, die steeds in het Duits worden aangeboden. Met deze minor vergroten studenten hun kansen op de Europese arbeidsmarkt.

Studieprogramma

De minor Duitse taal en cultuur bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok 1

DU1V13001

Sprache & Kultur 1

Niveau 1

7,5 EC

Blok 3

DU2V13002

Sprache und Kultur 3

Niveau 2

7,5 EC

Blok 4

DU2V13003

Deutsche Literatur vor 1800

Niveau 2

7,5 EC

Ingangseisen

Om de minor Duitse taal en cultuur te volgen is kennis vereist van het Duits op 6 vwo-niveau.

 

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp). Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

11.00 - 12.30 uur (ma t/m vr)
13.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Balie

11.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)