Stage

Stage Cultuurgeschiedenis van Modern Europa

De stage is een verplicht onderdeel van de master Cultuurgeschiedenis van Modern Europa. Je wordt bij het zoeken van een stage begeleid door een van de kerndocenten van de opleiding.

Waarom een stage?

Met een stage bereid je je voor op de arbeidsmarkt doordat je de geleerde vaardigheden in de praktijk kunt brengen en een netwerk op kunt bouwen. Meestal lopen studenten stage bij een instelling in het culturele veld, zoals een museum, archief, erfgoedinstelling, ministerie of een andere overheidsinstelling, non-profit instellingen of bij uitgevers, media of andere bedrijven met een culturele doelstelling. 

 

Stappenplan (onderzoeks-)masterstage

De stappen hieronder helpen je voor te bereiden op je stage. Lees deze stappen goed door, evenals de facultaire uitgebreide stagehandleiding, waarin belangrijke informatie staat over het vinden van een stage, buitenlandstages, het schrijven van een stagewerkplan, je inschrijving in OSIRIS, stagebegeleiding, het bijhouden van een logboek en het schrijven van het eindverslag en de beoordeling.

Meer informatie?

Neem bij vragen contact op met de programmacoördinator. Als je vragen hebt over je inschrijving dan kun je terecht bij het Stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen.