Masterscriptie

In je scriptie kun je je talenten en kennis etaleren door middel van zelfstandig en oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek in het brede terrein van de cultuurgeschiedenis.

Scriptie inleveren

Formulieren en regelingen masterscriptie

De beoordeling van je scriptie verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je scriptie klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden en desgewenst publiceren in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak