Opleidingscommissie (OC)

Leden opleidingscommissie

Studentleden:

  • Tom Draaijer (vicevoorzitter, MA International Relations in Historical Perspective)
  • Lieke Samuels (MA Geschiedenis van Politiek en Maatschappij)
  • Joep Schröder (MA Cultuurgeschiedenis van Modern Europa)
  • Rim Aarden (MA Conflict Studies and Human Rights)

Contact

Je kunt de studentleden van de opleidingscommissie mailen op GW_OCGeschiedenis@uu.nl.

Wat doet een opleidingscommissie?

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.