Opleidingscommissie (OC)

Leden opleidingscommissie

Studentleden:

  • Lotte van der Sluis (MA International Relations in Historical Perspective)
  • Ruut Willemsen (MA Geschiedenis van Politiek en Maatschappij)
  • Celeste van Veenen (MA Cultuurgeschiedenis van Modern Europa)
  • Kavipriya Thiruselvan (MA Conflict Studies and Human Rights)

Contact

Je kunt de studentleden van de opleidingscommissie mailen op GW_OCGeschiedenis@uu.nl.

Wat doet een opleidingscommissie?

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.