Stage

Bij de master Cultuurgeschiedenis en erfgoed moet je verplicht een stage doen. 

Bij wie moet je zijn?

  • Algemene vragen: je programmacoördinator.
  • Inschrijving: Stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen
  • Zoeken van een stage: je wordt hierbij begeleid door een van de kerndocenten van de opleiding

Waar kun je een stage lopen?

Bijj instellingen in het culturele veld, zoals:

  • museum
  • archief
  • erfgoedinstelling
  • ministerie of een andere overheidsinstelling
  • non-profit instellingen
  • bij uitgevers, media of andere bedrijven met een culturele doelstelling

Stappenplan stage