Stage

Bij de master Cultuurgeschiedenis en erfgoed moet je verplicht een stage doen. Aan het eind van je stage schrijf je een stageverslag, dat wordt beoordeeld door je stagedocent. Stages bij de master Cultuurgeschiedenis en erfgoed worden beoordeeld met voldaan/niet voldaan. De stagedocent maakt bij de beoordeling gebruik van de volgende formulieren:

Bij wie moet je zijn?

  • Algemene vragen: je programmacoördinator.
  • Inschrijving: Stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen
  • Zoeken van een stage: je wordt hierbij begeleid door een van de kerndocenten van de opleiding

Waar kun je een stage lopen?

Bij instellingen in het culturele veld, zoals:

  • museum
  • archief
  • erfgoedinstelling
  • ministerie of een andere overheidsinstelling
  • non-profit instellingen
  • bij uitgevers, media of andere bedrijven met een culturele doelstelling

Algemeen GW-stappenplan en -formulieren (onderzoeks-)masterstage

De stappen hieronder helpen je voor te bereiden op je stage en tonen alle benodigde formulieren per stap. Lees deze stappen goed door, evenals de facultaire uitgebreide stagehandleiding, waarin belangrijke informatie staat over het vinden van een stage, buitenlandstages, het schrijven van een stagewerkplan, je inschrijving in OSIRIS, stagebegeleiding, het bijhouden van een logboek en het schrijven van het stageverslag en de beoordeling.