Studieprogramma

Het masterprogramma Cultuurgeschiedenis en erfgoed heeft een studielast van 60 EC.

Studieopbouw

  • Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Let op dat je het juiste collegejaar kiest. 
  • Voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma, zie je hieronder een uitleg per semester. 

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen. 

Nederlandstalig of Engelstalig traject

Voordat je in september start maak je de keuze voor ofwel de Engelstalige, ofwel de Nederlandstalige opleiding. Inhoudelijk zijn deze hetzelfde, alleen de voertaal verschilt.
Als de mate van taalbeheersing daartoe aanleiding geeft, kunnen Nederlandstalige studenten die het Engelstalige traject volgen de schriftelijke toetsen (werkstukken, essays, verslagen, thesis, et cetera) in de Nederlandse taal afleggen.

Deeltijd

Je kunt deze master in twee in plaats van in één jaar volgen. Colleges hebben meestal overdag plaats, al kunnen sommige onderdelen, zoals de thesis, in overleg en op afspraak begeleid worden. Overleg altijd met je programmacoördinator over de mogelijkheden.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in Osiris onder het tabblad ‘Voortgang’.