Studieprogramma

Het masterprogramma Cultuurgeschiedenis en erfgoed heeft een studielast van 60 EC. In de Engelstalige Fact Sheet staat alle informatie die je aan het begin van je studiejaar nodig hebt. 

Studieopbouw

  • Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Let op dat je het juiste collegejaar kiest. 
  • Voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma, zie je hieronder een uitleg per semester. 

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om de kunnen afstuderen. 

Nederlandstalig of Engelstalig traject

Voordat je in september start maak je de keuze voor ofwel de Engelstalige, ofwel de Nederlandstalige opleiding. Inhoudelijk zijn deze hetzelfde, alleen de voertaal verschilt. Je maakt je keuze voordat je met de opleiding start. Als de mate van taalbeheersing daartoe aanleiding geeft, kunnen Nederlandstalige studenten die het Engelstalige traject volgen de schriftelijke toetsen (werkstukken, essays, verslagen, thesis, et cetera) in de Nederlandse taal afleggen.

Deeltijd

Je kunt deze master in twee in plaats van in één jaar volgen. Colleges hebben meestal overdag plaats, al kunnen sommige onderdelen, zoals de thesis, in overleg en op afspraak begeleid worden. Overleg altijd met je programmacoördinator over de mogelijkheden.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Een wijziging maken

In je SVO zie je of alle behaalde resultaten goed zijn geregistreerd en onder het juiste kopje staan. Staan er resultaten onder ‘Overig’ die je wilt laten meetellen binnen je studieprogramma of heb je andere wijzigingen? Volg dan de stappen:
 

  • Ga naar Osiris Student > Zaken > Mijn zaken > Start een nieuwe zaak met het plusje rechtsonder.
  • Een nieuw venster opent. Zorg dat je pop-up blocker uit staat, anders wordt het nieuwe venster niet geopend.
  • Kies Verzoek examencommissie > Goedkeuring cursussen binnen de UU of SVO wijziging.