De vragen hieronder gelden alleen voor GW. Als je vragen hebt over cursussen of regelingen buiten Geesteswetenschappen, klop dan aan bij het facultaire studiepunt dat  bij die faculteit hoort. Staat je vraag er niet bij? Mail dan het Studieount Geesteswetenschappen: studiepunt.gw@uu.nl.

Ik ben student Geesteswetenschappen en heb een vraag

Onderwijs & cursusinschrijving

 • Als het onderwijs in blok 4 online is, kun je dan 3 vakken naast elkaar doen?
  Als je nu al voor 3 cursussen staat ingeschreven in blok 4, dan kun je die in principe allemaal volgen. Sta je nu voor 2 cursussen ingeschreven en wil je je aanmelden voor een 3e cursus? We weten nog niet precies of dat mogelijk is. In alle gevallen geldt dat je alleen maar cursussen tegelijk kunt volgen als die geen roosteroverlap hebben.
 • Gaat de cursusinschrijvingvoor blok 1 en 2 2020 gewoon door?
  Ja. De cursusinschrijving van blok 1 en 2 2020 gaat door zoals gepland. Je kunt je tussen 2 juni 0,00 en 28 jun 23.59 inschrijven.
 • Is het onderwijs in blok 4 ook weer online?
  Ja, het onderwijs en de toetsing van blok 4 zijn zo veel mogelijk online. Uiterlijk in de week van 6 april hoor je van je docent of de cursus en de bijbehorende toets(en) volledig online zijn, of dat dit niet mogelijk is.
 • Hoe zit het met internationale studenten die willen terugkeren naar hun thuisland of al teruggekeerd zijn?
  Bij cursussen waarbij het niet mogelijk is de afronding volledig online te doen, krijg je als internationale student de keuze om wel of niet terug te keren naar Utrecht. Als je niet terg wilt keren, zoeken we naar een alternatief waarbij  je in je thuisland kunt blijven.
 • In hoeverre wordt er rekening mee gehouden dat online onderwijs het studeren kan bemoeilijken?
  Wij begrijpen dat online onderwijs bepaalde nadelen heeft. Anderzijds heeft deze vorm van onderwijs ook voordelen, je hebt bijvoorbeeld geen reistijd en je kunt soms colleges eenvoudiger terugkijken. Als je toch moeite hebt met deze vorm van onderwijs, dan kun je voor tips terecht op de website van Skills Lab. Heb je daarna nog vragen over online leren, of over de gevolgen van online onderwijs voor je studievoortgang, stel die dan aan je docent of aan de studieadviseur.
 • Gaan alle geplande cursussen van blok 4 ook echt door (al dan niet online)?
  Dat is nog niet bekend.
 • Kan ik ervan uitgaan dat het onderwijs stopt op de laatste dag van blok 4?
  In principe zal al het GW-onderwijs eindigen op de laatste dag van blok 4. Op dit moment wordt echter hard gewerkt aan de precieze aanpak voor blok 4 en daardoor kan nu nog niet volledig worden uitgesloten dat er cursussen zijn die in juli nog doorlopen. 

BSA & Studievertraging

 • Wat betekent het als ik vanwege Corona studievertraging oploop? In hoeverre wordt daar rekening mee gehouden?
  Als je zelf corona hebt of hebt gehad, en daardoor studievertraging oploopt, dan kun je financiële compensatie aanvragen vanwege overmacht. Als je niet zelf corona hebt gehad, maar wel studievertraging oploopt door de maatregelen rondom corona, dan komt daarvoor een aparte regeling. De Universiteit Utrecht is momenteel bezig die op te stellen. Op onze pagina over overmacht staat onder het kopje Studievertraging door corona alvast wat meer informatie hierover.
 • Wat betekent het voor mijn BSA als ik vanwege de coronacrisis studievertraging oploop?
  • Positief BSA: 45 EC of meer aan het eind van dit studiejaar.
  • Negatief BSA: 7,5 EC of minder aan het eind van blok 2 en minder dan 45 EC aan het eind van dit studiejaar.
  • Aangehouden BSA: 15 EC of meer aan het eind van blok 2, maar minder dan 45 EC aan het eind van dit studiejaar. Om een positief advies te krijgen, moet je aan het einde van je 2e studiejaar minimaal 60 studiepunten hebben behaald, waarvan minimaal 45 EC aan eerstejaarsvakken.

Stage

 • Hoe moet het nu met mijn stage in blok 4?
  De faculteit denkt na over mogelijke oplossingen en probeert zoveel mogelijk maatwerk te leveren.
  • Bachelorstudenten: neem met vragen contact op met de stagecoördinator van je departement én je stagedocent.
  • Masterstudenten: neem contact op met je opleidingscoördinator of, als je al een stagedocent hebt, kun je deze benaderen met vragen.

Eindwerkstuk & afstuderen

 • Kan ik gewoon afstuderen dit jaar?
  Ja, dat kan. Je krijgt vanzelf bericht via het examensecretariaat wanneer je afgestudeerd bent. Daarin wordt de verdere procedure uitgelegd.
 • Gaat mijn diploma-uitreiking door?
  Tot 1 juni gaan de diploma-uitreikingen helaas niet door. Als je zou deelnemen aan een uitreiking tussen nu en 1 juni krijg je daarover nog officieel bericht van het Examensecretariaat.
 • Hoe kan ik mijn eindwerkstuk of thesis schrijven als ik mijn begeleider in blok 4 niet kan ontmoeten?
  Voor een individueel traject als een eindwerkstuk of scriptie zijn er voldoende online mogelijkheden. Alle docenten/begeleiders kunnen online afspreken via (bijvoorbeeld) Microsoft Teams, Zoom of Skype. Daarin kun je ook elkaars scherm delen, en op die manier bepaalde stukken tekst goed samen doornemen. Ook kan er veel worden gedaan via e-mail, zoals het inleveren van een tussentijdse versie, het geven/ontvangen van feedback, en het stellen van vragen.

Cijfers

 • Hoe kom ik aan een officiële cijferlijst?
  Neem contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen. Zij kunnen een gewaarmerkte digitale cijferlijst voor je maken. 

Toelating masters

 • Mag ik toch aan mijn master beginnen als ik voorwaardelijk ben toegelaten, maar door corona op 1 september nog niet helemaal klaar ben met mijn bachelor?
  Als je voorwaardelijk bent toegelaten tot een master, maar op 1 september nog niet helemaal klaar bent met je bachelor, dan kun je toch aan je master beginnen. Ook als je nog niet zeker weet of je voor 1 september je bachelordiploma hebt behaald, raden we je aan om je voor 1 juni voor een master aan te melden. Voorwaarde om toch te kunnen beginnen aan je master.is dat je maximaal 15 EC tekortkomt en je je studievertraging hebt opgelopen in blok 3 en/of 4, dus tussen 3 februari en 26 juni 2020. Voldie je aan deze voorwaarden? Vul dan vóór 17 augustus het aanvraagformulier in. Houd verder rekening met het volgende:
  • Je voorwaardelijke toelating wordt pas definitief als je je bachelordiploma hebt gehaald.
  • Je moet de ontbrekende 15 EC zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 augustus 2021 hebben ingehaald. Is dit niet het geval, dan mag je vanaf 1 september 2021 geen masteronderwijs volgen.
  • Je mag pas aan je masterthesis beginnen als je je bachelorscriptie met succes hebt afgerond.​
 • Ik kan niet alle gevraagde documenten aanleveren voor toelating tot een master aan de UU. Wat nu?
  Mocht het momenteel niet lukken om je cijferlijst van een stempel en een handtekening van je onderwijsinstelling te laten voorzien, dan kun je je dossier compleet maken door een niet gecertificeerde cijferlijst te uploaden en ons op een later moment de gecertificeerde cijferlijst toe te sturen.

Studentenwelzijn

 • Waar kan ik binnen de UU heen als ik door corona extra stress ervaar?​
  • Als je behoefte hebt aan het uitwisselen van ervaringen met je medestudenten, kun je deelnemen aan de intervisiegroep Studeren vanuit huis georganiseerd door de Welzijnstrainers van Geesteswetenschappen.
  • Wil je liever een 1-op-1 gesprek, dan kun je een afsoraak met je eigen studieadviseur via het Studiepunt Geesteswetenschappen (030 253 6285) of je maakt een afspraak voor een zinnig gesprek
  • Heb je hulp nodig bij persoonlijke problemen en studieproblemen? De studentpsychologen kunnen je (korte termijn) hulp of behandeling bieden voor studiegerelateerde of persoonlijke problemen. 
  • Het Skillslab biedt online schrijf- en studeercoaching en hulp bij de praktische kanten van het studeren, zoals plannen, structuur houden, schrijven en studeren vanuit huis: 

Wie, wat, waar

 • Studieadviseur
  • Telefoon (030-253 6990): elke werkdag van 10.00 - 12.00
  • Afspraak maken: bel het Studiepunt Geesteswetenschappen (030 253 6285) 
   ​Afspraken vinden plaats via Microsoft Teams (installeer de app en log in met je UU-mailadres)
  • E-mail: je kunt altijd een e-mail sturen. Je vindt alle gegevens door op de naam van je studieadviseur te klikken.
 • Career Officer
  Je kunt bij het Studiepunt met Sjoer een afspraak maken voor een gesprek via Microsoft Teams, ook voor CV checks en LinkedIn checks.
 • Vragen over het coronavirus en de UU
  Mail naar coronavirus@uu.nl