Bij wie kan ik waarvoor terecht?

Tijdens je studie kun je bij verschillende mensen terecht voor vragen, begeleiding of advies op maat met betrekking tot je opleiding. 

» Routekaart studentbegeleiding

Begeleiding en advies binnen je opleiding

Binnen je opleiding kun je terecht bij de volgende mensen:

Cursussen

 • Docent
  Docenten zijn je eerste aanspreekpunt als het gaat om vragen of onduidelijkheden over een cursus, zoals cijfers, een reparatietoets, ziekmelden voor een tentamen.
 • Je tutor
  Alle eerstejaarsstudenten krijgen tijdens de introductie een docent als tutor toegewezen die tijdens je bachelor jouw persoonlijke begeleider is. Met de tutor bespreek je de studievoortgang en andere zaken die met het studeren zelf te maken hebben. Als je behoefte hebt aan meer gesprekken, kun je die altijd met hem/haar inplannen.

Praktische zaken

 • Studieadviseur
  De studieadviseur is een vertrouwenspersoon. Hij of zij kan je helpen met problemen rond studiemotivatie, vertraging, vrijstellingen, afwezigheid bij tentamens, studeren in het buitenland, een planning buiten de gangbare paden, etc.
 • Studiepunt Geesteswetenschappen
  Voor al je praktische vragen rondom het onderwijs, zoals cursusinschrijving, afstuderen, je cijfers, goedkeuring en vrijstelling en het certificeren van cijferlijsten.
 • Studentenservice
  Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren aan de UU in het algemeen, zoals informatie over je inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, huisvesting, bestuursbeurzen en Studielink.
 • ICT-helpdesk ITS
  Vragen over IT • printen en kopiëren • Solis ID

Jezelf ontwikkelen en uitdagen

 • International Office GW
  Studeren in het buitenland • Erasmus-beurs • keuze buitenlandse universiteit • formulieren rondom uitwisseling
 • Stagecoördinator
  Hulp bij het vinden van een geschikte stage • hulp bij het vinden van een stagebegeleider
 • Career Services
  Loopbaantrainingen • vragen over je toekomst op de arbeidsmarkt • CV-check • individueel adviesgesprek
 • Skills Lab
  Trainingen op het gebied van academische vaardigheden • schrijfcoaching • beter en effectiever leren studeren, onderzoeken of communiceren

Problemen

 • Contactpersoon ongewenst gedrag
  Heb je te maken (gehad) met ongewenst gedrag? De facultaire contactpersoon denkt met je mee en helpt je eventueel de volgende stap te zetten.
 • Welzijnstrainers GW
  Voor trainingen op het gebied van prestatiedruk, keuzestress en afstuderen.
 • Studentenpsycholoog
  Een studentenpsycholoog helpt je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. 

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Routekaart studentbegeleiding UU

Uitleg routekaart

 1. Start: Heeft mijn vraag met onderwijs te maken? > JA: ga naar stap 3 / NEE: ga naar stap 2
 2. Namelijk over…
 3. Heeft het met studeren te maken? > JA: ga naar stap 4 / NEE: ga naar stap 5
 4. Namelijk over…
 5. Heeft het te maken met (mentale) gezondheid? > JA: ga naar stap 6 / IK DENK HET: ga naar stap 7
 6. Namelijk over…
 7. Namelijk over…