Inhoud minor

In de vroegmoderne geschiedenis zijn veel ‘gouden eeuwen’ te vinden. Verschillende Europese culturen, van Italië tot Nederland en Engeland, beleefden periodes van grote bloei en verrassende creativiteit. Hoewel deze gouden eeuwen vanouds trots gevierd worden als een eigen verdienste, ontstond die bloei steeds in een internationale context. Deze minor gaat op zoek naar de voedingsbodem voor culturele bloei, innovatie en creativiteit in vroegmodern Europa. Vaak blijkt dat die creativiteit juist is aangewakkerd door competitie en conflicten tussen landen, steden, kunstenaars, of kunstvormen.

In vier samenhangende cursussen bekijken we welke institutionele, economische en culturele factoren steeds bijdroegen aan het ontstaan van bloeiperioden in verschillende delen van Europa. Hierbij besteden we zowel aandacht aan kunst, literatuur en onderwijs, als aan sociale, economische en politieke structuren.

De minor biedt een mogelijkheid om je kennis van de vroegmoderne periode te verbreden, door ook eens bij andere disciplines te kijken. Daarnaast biedt deze minor een goede oriëntatie op het research-masterprogramma Ancient, Medieval and Renaissance Studies. Hij sluit ook aan op de academische master Literature Today.

Dit is een interdisciplinaire minor over een geweldige periode! Meerdere kanten van de vroegmoderne tijd komen aan bod: kunst, literatuur, muziek en geschiedenis. Ik vind het heel prettig dat de minor een opbouwende structuur heeft, waardoor alle kennis die je opdoet mooi op elkaar aansluit. Daardoor krijg je een goed beeld van de gehele periode. De docenten zijn geweldig en helpen je ook goed bij het leren onderzoek doen naar de vroegmoderne tijd.
Feline van den Boogerd

Doel

De minor is opgebouwd rondom de centrale vraagstelling (hoe ontstonden periodes van grote bloei en creativiteit in vroegmodern Europa?). Op basis hiervan werk je aan drie leerlijnen:

  1. Conceptualiseren en problematiseren: de Nederlandse gouden eeuw is het startpunt voor het verkennen en problematiseren van het fenomeen ‘gouden eeuw’ in Europa. De eerste cursus is gewijd aan het onderzoeken van het centrale conceptuele kader, naar voorbeeld van Antwerpen en Amsterdam.
  2. Interdisciplinaire analyse- en interpretatievaardigheden vroegmoderne tijd: de cursussen 2 t/m 4 zijn thematisch ingericht om je vertrouwd te maken met het analyseren van bronnen uit verschillende disciplines (literatuur, muziek, beeldende kunst). Je traint je zo systematisch in interdisciplinair onderzoek door het analyseren, abstraheren en synthetiseren van primaire en secundaire bronnen.
  3. Interdisciplinaire onderzoeksvaardigheden vroegmoderne tijd: je krijgt onderzoeksopdrachten met een oplopende moeilijkheidsgraad en steeds complexere vraagstellingen gedurende deze minor.

 

studieprogramma

De minor Conflict, competitie, en creativiteit in vroegmodern Europa bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok 2

TL3V14005

Competitieve kunsten in de Renaissance

Niveau 3

7,5 EC

Blok 3

TL3V14006

De jeugd had de toekomst

Niveau 3

7,5 EC

Blok 4

GE3V14051

Vroegmodern Europa en haar grenzen

Niveau 3

7,5 EC

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp). Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

11.00 - 12.30 uur (ma t/m vr)
13.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Balie

11.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)