Stage MA Communicatie en organisatie

Bij de master Communicatie en organisatie doe je in het tweede jaar van je masterprogramma een verplichte stage van 30 EC. Deze bestaat uit een praktijkdeel en een onderzoeksdeel.

Stage en praktijkonderzoek (30 EC)

Tijdens je verblijf bij de stageorganisatie doe je twee dingen die apart worden beoordeeld: 

  1. Je vervult je communicatieve taken in een organisatie (praktijkdeel, 15 EC). Daardoor krijg je inzicht in het reilen en zeilen van die organisatie en de communicatie daarin in het bijzonder, en in je eigen functioneren daarbinnen. Je werkt mee aan communicatiewerkzaamheden in je stageorganisatie, waarbij je werkt aan nieuwe professionele schrijf- en communicatievaardigheden, aan toegepaste onderzoeksvaardigheden en aan vaardigheden op het terrein van plannen en samenwerken.
  2. Je doet een Praktijkonderzoek (onderzoeksdeel, 15 EC). Daarin oefen je in het onderzoeken van en het adviseren omtrent een communicatieprobleem in de organisatie. In je praktijkonderzoek kies je een communicatieprobleem uit om onderzoek naar te doen. Dit onderzoek moet nuttig zijn voor de stage-organisatie. Het verslag van je Praktijkonderzoek is je afstudeerscriptie.

Voorbereiding en begeleiding

Ongeveer vanaf maart ga je op zoek naar een instelling waar je stage kunt lopen. Je overlegt met de stageverlenende instelling over de te verrichten taken en de mogelijkheden voor het doen van eigen onderzoek. Op het moment dat je een stage-organisatie op het oog hebt en een voorlopig onderzoeksthema, neem je contact op met de stagecoördinatoren van Communicatie en organisatie, Charlotte van Hooijdonk en Tess van der Zanden.

Stageovereenkomst MA C&O

Let op: de master Communicatie en organisatie gebruikt een eigen stageovereenkomst. Het is verplicht om deze overeenkomst te gebruiken.

Stageproducten en -beoordeling

Je rond het praktijkdeel van de stage af met een stageverslag. Dit verslag wordt beoordeeld door je stagedocent (voldaan/niet voldaan).

Stagegids

Meer informatie over geschikte stageadressen, de stagebegeleiding, het praktijkdeel, het onderzoeksdeel en het verslag van beide onderdelen vind je in de stagegids (pdf) van Communicatie en Organisatie. 

Stage-etalage: eerder gelopen stages

De Stage-etalage bevat eerder gelopen stages van de masterprogramma's van het departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC), zo ook van de master Communicatie en organisatie. Je kunt hier inloggen met je solis-ID en inspiratie opdoen voor jouw stagezoektocht. Aan het einde van je eigen stage, voeg je jouw stage toe aan de Stage-etalage ter inspiratie van toekomstige studenten Communicatie en organisatie. Met vragen kun je terecht bij de coördinator loopbaanoriëntatie van TLC, Karen Schoutsen.

Algemeen GW-stappenplan en -formulieren (onderzoeks-)masterstage

De stappen hieronder helpen je voor te bereiden op je stage en tonen alle benodigde formulieren per stap. Lees deze stappen goed door, evenals de facultaire uitgebreide stagehandleiding, waarin belangrijke informatie staat over het vinden van een stage, buitenlandstages, het schrijven van een stagewerkplan, je inschrijving in OSIRIS, stagebegeleiding, het bijhouden van een logboek en het schrijven van het stageverslag en de beoordeling. 

Meer weten?

Voor praktische vragen of meer informatie kun je contact opnemen met het Stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen.