Premaster

Studieprogramma

Het premastertraject voor Communicatie en organisatie duurt een half jaar en begint in februari. Je volgt de cursussen hieronder (in totaal 30 EC). Deze cursussen zijn onderdeel van het reguliere bachelorprogramma. Je volgt dus colleges met eerste-, tweede- en derdejaars bachelorstudenten. Het Studiepunt Geesteswetenschappen schrijft je in voor de cursussen.

Blok 3

NE2V23001
Effectief communiceren
Niveau 2
7,5 EC

Blok 3

TL2V23004
Methoden en Statistiek 1
Niveau 2
7,5 EC

Blok 4

NE3V24104
Schrijfstijl als keuze
Niveau 3
7,5 EC

Blok 4

CI3V14304
Communicatie, organisaties, crisis
Niveau 3
7,5 EC

Je rooster staat op Osiris Student. Het onderwijs vindt plaats op verschillende locaties.

Praktische zaken

Op de website van de bachelor Communicatie-en informatiewetenschappen staat informatie over:

Kennis van informatie- en computertechnologie wordt voorondersteld en getoetst. Om deze vaardigheden te trainen zijn ict-modules ontwikkeld.

Via de cursusbeschrijving, de cursushandleiding en Blackboard word je geïnformeerd over specifieke regels binnen de cursus: planning van de cursus, aanwezigheidsplicht, excursies, toetsing en reparatie, etc.

Academische vaardigheden

Aanbevolen voor hbo-gediplomeerden: heb je interesse in een cursus Academisch leren, Academic English, Onderzoeksopzet en Wetenschappelijk schrijven? Kijk dan eens naar het aanbod van trainingen van de Universiteit Utrecht.

Begeleiding

Met vragen over bijvoorbeeld je studieplanning en -voortgang, kun je terecht bij de studieadviseur. Raadpleeg de studieadviseur ook bij persoonlijke problemen of als er iets gebeurt dat invloed heeft op het verloop van je studie. 

Heb je cursusinhoudelijke vragen, neem dan contact op met je docent.

Afronding premaster

Als je hebt voldaan aan de eisen van je premastertraject, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Vragen?

 • Studiepunt Geesteswetenschappen:
  • inschrijfprocedure van het premastertraject
  • de cursusinschrijving
  • de kosten en betaling voor contractanten
 • Studentenservice:
  • herinschrijving voor de premaster
  • studiefinanciering
  • de kosten en betaling voor premasterstudenten

Voor gezelligheid en studiegerelateerde activiteiten kun je terecht bij de studievereniging SV Contact.