Als je een verlengd masterprogramma doet, kun je een beroep doen op op de regeling Financiële ondersteuning studenten in verlengde masters. 

Regeling Financiële ondersteuning studenten in verlengde masters

De regeling Financiële ondersteuning studenten in verlengde masters is een van de aanvullende financiële regelingen voor studenten uit het Profileringsfonds van de Universiteit Utrecht.

Voorwaarden

 • Je hebt je masterdiploma binnen de diplomatermijn van DUO (10 jaar) behaald.
 • Tijdens het verlengde deel heb je een (0- tot maximale) lening van DUO ontvangen.

Aanvraagprcedure

Je kunt deze financiële ondersteuning digitaal aanvragen binnen 4 weken nadat je bericht van het secretariaat van de faculteit Geesteswetenschappen hebt ontvangen dat je bent afgestudeerd. 

 1. Ga in Osiris Student naar het tabblad <Zaken> vervolgens naar <Mijn zaken> en start daar de nieuwe zaak <Verlengde master>. Zorg ervoor dat je pop-ups toestaat, anders wordt het pop-upvesnter van OSIRIS-ZAAK geblokkeerd. 
 2. Vul het formulier zo compleet mogelijk in. 
 3. Upload de twee bewijsstukken. Alleen een complete aanvraag wordt in behandeling genomen.
 4. Verstuur je aanvraag digitaal binnen de bovengestelde termijn.
 5. Je krijgt per e-mail een bericht wanneer er een officiële beslissing op je verzoek is genomen. De beslissing kun je lezen in jouw OSIRIS-ZAAK. De behandeltijd is gemiddeld vier weken.

Omvang, hoogte en uitbetaling bedrag

 • De omvang is maximaal 6x het bedrag dat je aan aanvullende beurs hebt ontvangen. De omvang kan beperkt worden door de datum van afstuderen en het genieten van de aanvullende beurs tijdens het verlengde deel van de masteropleiding. Voorbeeld: je aanvullende beurs eindigt in augustus 2019 en je studeert in december af. Je krijgt dan maximaal 4 x (de maanden september, oktober, november en december) de aanvullende beurs die je in augustus 2019 hebt ontvangen.
 • Let op: je hebt geen recht op verlenging van het Studentenreisproduct, noch van de Universiteit Utrecht, noch van DUO.
 • De uitbetaling volgt nadat je de beslissing van het college van bestuur hebt ontvangen.

Het geld wordt in één keer overgemaakt en telt niet mee voor het belastbaar inkomen.

Handige links en tips

Wijzer met geld omgaan en budgettips
Belasting terugvragen en bijverdienen
Collectieve ziektekostenverzekering studenten
Beginnende financiële problemen

Kijk of er een vrijwilliger of maatje is die je kan helpen bij het op orde brengen van je financiële administratie. Of neem contact op met de afdeling schuldhulpverlening van je gemeente.

Vrijwilligers

Bij (beginnende) schulden

Grote financiële zorgen of schulden

Neem contact op met je gemeente of buurtteam als je een huurachterstand hebt of achterstanden op andere vaste lasten, zoals gas of elektriciteit. Iedere gemeente regelt hulp op een andere manier.

Functiebeperking
 • Als je een functiebeperking - handicap of chronische ziekte - hebt, kom je in sommige gevallen in aanmerking voor een individuele studietoeslag via de gemeente waar je ingeschreven staat. In de Gemeente Utrecht is dit een bedrag van € 200,- per maand. Vraag bij je eigen gemeente naar de voorwaarden en de aanvraagprocedure.
 • Meld je functiebeperking of chronische ziekte altijd tijdig bij je studieadviseur om te kijken welke praktische voorzieningen er mogelijk zijn. Zo kun je in aanmerking komen voor financiële voorzieningen via de universiteit of bij DUO.