Alumni

Alumni

Na je afstuderen ben je alumnus of alumna van de Universiteit Utrecht en word je opgenomen in het adressenbestand van het Alumnibureau van de Universiteit Utrecht. Je Solis ID blijft tot zes maanden na je afstuderen actief. Je kunt in deze periode dus ook nog gebruik maken van de Career Services van de universiteit, inclusief trainingen, tests, cv-check en een gesprek met je career officer. 

U-fonds

Het U-fonds organiseert nascholingsdagen en lezingen. Hier kunnen alumni zich laten bijpraten over recente ontwikkelingen op hun vakgebied en binnen de Universiteit Utrecht. Bekijk de agenda voor alumni.

Utrechtse Communicatie Kring

De Utrechtse Communicatie Kring (UCK) is een beroepsvereniging van communicatiedeskundigen in de regio Utrecht. De UCK wil kennis en inzicht van de leden bevorderen en verbreden voor zover dat met het werk in het communicatievak te maken heeft. De UCK organiseert ondermeer informatieve bijeenkomsten over actuele onderwerpen en netwerkbijeenkomsten, waar vakgenoten elkaar ontmoeten. Studenten van het masterprogramma Communicatiestudies aan de Universiteit Utrecht hebben de mogelijkheid van aspirant-lidmaatschap. De contributie hiervan bedraagt 25 euro per jaar. Meer informatie vind je op de website.