De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.

SAMENSTELLING

  • dr. E. (Elena) Tribushinina (voorzitter)
  • dr. M.G. (Marie) Steffens
  • dr. B. (Bregje) Holleman
  • Marita Vaes (studentlid)
  • Jacqueline van Lier (studentlid)
  • Francisca Duiser (studentlid)

CONTACT
De OC is te bereiken via de studentleden: OCTaalwetenschappenMA.gw@uu.nl, en adviseert over de volgende masterprogramma's:

  • Interculturele communicatie/intercultural communication
  • Meertaligheid en taalverwerving
  • Communicatie en organisatie