Opleidingscommissie (OC)

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.

Samenstelling

  • dr. Elena Tribushinina (Meertaligheid en Taalverwerving) (Voorzitter)
  • dr. Marie Steffens (Interculturele communicatie)
  • dr. Charlotte van Hooijdonk (Communicatie & Organisatie) 
  • Lisa Vos (studentlid MA Meertaligheid en taalverwerving)
  • Chiara Massa (studentlid MA Interculturele communicatie)
  • Romy Elbertse (studentlid MA Communicatie & Organisatie)

Contact

De OC is te bereiken via de studentleden: OCTaalwetenschappenMA.gw@uu.nl, en adviseert over de volgende masterprogramma's:

  • Interculturele communicatie/intercultural communication
  • Meertaligheid en taalverwerving
  • Communicatie & Organisatie