DOEL en INHOUD minor

Communicatie speelt een essentiële rol in het menselijk bestaan. Het maakt samenwerking mogelijk, maar kan ook tot conflicten leiden. In de opleiding Communicatie- & informatiewetenschappen (CIW) staan functionele communicatie en doelgericht mediagebruik centraal. Mensen communiceren om anderen te informeren, te overtuigen of voor zich in te nemen. Ze gebruiken media om zich te informeren, te vermaken of met anderen in contact te komen.

In deze minor verwerf je kennis en inzicht over de factoren die menselijke communicatie beïnvloeden, vanuit welke perspectieven je naar communicatie kunt kijken en op welke manieren je communicatie kunt onderzoeken. Daarnaast komt aan de orde hoe het communicatieproces verandert als dat niet face-to-face, maar via een medium (bv. Email, Facebook) verloopt.

Je leert ook hoe het beeld dat de media van de werkelijkheid projecteren is vertekend. De verdienmodellen van de media-industrie spelen een belangrijke rol bij welke informatie ze verspreiden en hoe ze issues en groepen representeren in nieuws en vermaak. Ten slotte krijg je inzicht in hoe de psychologische eigenschappen en behoeften van mensen hun communicatie en mediagebruik stuurt en hun reacties erop beïnvloedt.

Na afronding van deze minor heb je een dieper inzicht in de kern van menselijke communicatie, weet je hoe het gebruik van media dat communicatieproces kan beïnvloeden, verwerf je een kritische houding ten opzichte van de media en het beeld dat zij schetsen van de wereld, en begrijp je beter hoe onze psychologische kenmerken ons communicatiegedrag en mediagebruik beïnvloeden. Deze kennis en inzichten kunnen je helpen bij het beter begrijpen en effectiever opereren in welke functie je later ook zult opereren.

 

CURSUSSEN

In de eerste cursus van de minor, Inleiding Media & Communicatie, wordt een overzicht gegeven van het brede terrein van media en communicatie. Op welke manieren kun je communicatie beschrijven en op welke manieren kun je het bestuderen? Hoe beïnvloeden mediakenmerken, psychologische processen en institutionele en culturele normen het communicatieproces? Wat maakt interculturele communicatie complex? Daarnaast vormt deze cursus een brede inleiding op verschillende contexten waarin communicatie een essentiële rol speelt.

De tweede cursus van deze minor, Nieuwe media & communicatie, biedt een overzicht van nieuwe media en hun voorgangers: de oude media. De focus ligt in deze cursus op de gevolgen van de veranderingen in communicatie- en informatieprocessen voor het culturele, politieke, economische en sociale leven. Een belangrijke vraag daarbij zal zijn of “nieuw” altijd “beter” impliceert of eerder “anders” en in hoeverre deze nieuwe media het wezen en de wijze van menselijke communicatie beïnvloeden.

De derde cursus, Media & Maatschappij, biedt een historisch georiënteerd overzicht van theorie en kritiek met betrekking tot massamedia in de 20e en 21e eeuw. Studenten worden ingeleid in de beginselen van kritische mediatheorie, met veel aandacht voor de industriële en institutionele kaders waarbinnen massamedia (krant, radio, film, televisie, games) in de laatste 120 jaar zelf zijn gevormd, en op hun beurt een vormende werking hebben gekregen.

In de laatste cursus, De Psychologie van de Communicator, wordt de individuele mens onder een vergrootglas gelegd, en staan universele eigenschappen van het menselijk denken, voelen en handelen centraal en de rol die zij spelen in communicatieprocessen. In lijn met ontwikkelingen in de psychologie en gerelateerde disciplines is het richtinggevend perspectief dat de mens weliswaar uniek is, maar ook gewoon een diersoort, met allerlei universele eigenschappen (capaciteiten, neigingen, beperkingen etc) die niet toevallig zijn maar vanuit evolutie-biologisch perspectief kunnen worden begrepen.

 

STUDIEPROGRAMMA

De minor Communicatie- en informatiewetenschappen bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok 1

CI1V17001
Inleiding Media & Communicatie
Niveau 1
7,5 EC

Blok 2

CI1V17003
Nieuwe Media & Communicatie
Niveau 1
7,5 EC

Blok 3

CI2V17001
Media & Maatschappij
Niveau 2
7,5 EC

Blok 4

CI2V17003
De Psychologie van de Communicator
Niveau 2
7,5 EC

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten binnen de Universiteit Utrecht

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier (doc) gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Het formulier kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp) Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Balie

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

 

Waarvoor ga je naar het Studiepunt Geesteswetenschappen?

 • voor studie-inhoudelijke zaken:
  • cursusinschrijving
  • roosters
  • registratie studieresultaten (OSIRIS)
  • studievoortgangoverzicht (SVO)
  • stages
  • studeren in het buitenland
  • en afstuderen
 • om een afspraak maken met
  • de studieadviseur
  • de stagecoördinator
  • en coördinator buitenland
 • voor het waarmerken van diploma's en cijferlijsten
 • om een verzoek tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen in te dienen