Let op: cursussen van deze minor hebben voorrangsregels en de inschrijfperiode is korter. Zie voor meer informatie 'Aanmelding en inschrijven' hieronder.

DOEL en INHOUD 

In ons dagelijkse leven spelen media een belangrijke rol. We gebruiken ze omdat we verwachten er baat bij te hebben. Wat gebeurt er eigenlijk bij dat mediagebruik: waarom roept hetzelfde nieuwsbericht bij de één een glimlach op, en bij de ander razernij? Waarom wordt de een geboeid door een programma waar de ander bij in slaap sukkelt? En wat bieden die media ons eigenlijk? Ogenschijnlijk van alles: ze maken het mogelijk om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt bij ons in de straat en in de streek, maar ook in Den Haag of New York. Ze bieden vermaak als we ons vervelen of willen bijkomen van een zware dag. En ze stellen ons in staat om onszelf te presenteren aan, en in contact te komen met mensen die we kennen, mogen of bewonderen.

In de opleidingsminor CIW komen deze thema’s aan de orde vanuit twee perspectieven: enerzijds vanuit het mediaperspectief, anderzijds vanuit de psychologische kenmerken van de individuele gebruiker. Vanuit het mediaperspectief ligt de nadruk op het steeds, en steeds sneller veranderende medialandschap. Vergroten die nieuwe media daarmee uitsluitend de efficiëntie van het communicatieproces door nog beter de beperkingen van tijd en ruimte te overwinnen of beïnvloeden ze ook de kern en het wezen van menselijke communicatie? En wie of wat bepaalt eigenlijk welke media we tot onze beschikking hebben? En wat we daar zien of lezen?

Vanuit het perspectief van de individuele gebruiker kijken we naar universele, en ogenschijnlijk stabiele kenmerken van het menselijk denken, voelen en handelen. Wat zijn de menselijke behoeften die ons gedrag motiveren en welke rol speelt communicatie daarbij? De vraag is ook in hoeverre nieuwe media nieuwe mogelijkheden bieden voor het bevredigen van oude behoeftes of juist nieuwe behoeftes creëren. Deze – en andere vragen – staan centraal in de vier cursussen die deel uitmaken van de opleidingsminor CIW.

Voorbereiding master

Deze minor is een goede voorbereiding op de volgende master:

CURSUSSEN

In de eerste cursus van de minor, Inleiding Media & Communicatie, wordt een overzicht gegeven van het brede terrein van media en communicatie. Op welke manieren kun je communicatie beschrijven en op welke manieren kun je het bestuderen? Hoe beïnvloeden mediakenmerken, psychologische processen en institutionele en culturele normen het communicatieproces? Wat maakt interculturele communicatie complex? Daarnaast vormt deze cursus een brede inleiding op verschillende contexten waarin communicatie een essentiële rol speelt.

De tweede cursus van deze minor, Nieuwe media & communicatie, biedt inzicht in de impact van digitale media op communicatie, mens en maatschappij. De focus ligt in deze cursus op de gevolgen van digitalisering van communicatie- en informatieprocessen voor het culturele, politieke, economische en sociale leven. Een belangrijke vraag daarbij zal zijn hoe deze gevolgen ontstaan uit een wisselwerking tussen de eigenschappen van nieuwe media en politieke, economische, sociale, en culturele factoren.

De derde cursus, Media & Maatschappij, biedt een historisch georiënteerd overzicht van theorie en kritiek met betrekking tot massamedia in de 20e en 21e eeuw. Studenten worden ingeleid in de beginselen van kritische mediatheorie, met veel aandacht voor de industriële en institutionele kaders waarbinnen massamedia (krant, radio, film, televisie, games) in de laatste 120 jaar zelf zijn gevormd, en op hun beurt een vormende werking hebben gekregen.

In de laatste cursus, Psychologie van de Communicator, wordt de individuele mens onder een vergrootglas gelegd, en staan universele eigenschappen van het menselijk denken, voelen en handelen centraal en de rol die zij spelen in communicatieprocessen. In lijn met ontwikkelingen in de psychologie en gerelateerde disciplines is het richtinggevend perspectief dat de mens weliswaar uniek is, maar ook gewoon een diersoort, met allerlei universele eigenschappen (capaciteiten, neigingen, beperkingen etc) die niet toevallig zijn maar vanuit evolutie-biologisch perspectief kunnen worden begrepen.

STUDIEPROGRAMMA

De minor Communicatie- en informatiewetenschappen bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Ben je student van de opleiding Media en Cultuur dan mag je de cursus Nieuwe media & communicatie (CI1V17003) niet volgen in verband met teveel inhoudelijke overlap. Je volgt de vervangende cursus Face-to-Face Communicatie (CI1V17004). Neem hiervoor contact op met de Examencommissie van je opleiding.

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels zijn.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.