Binnen de profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 (verdiepend). Je volgt een profileringspakket van 30 EC (een minor, een tweede verdiepingspakket van je eigen opleiding, of een buitenlandverblijf). Daarnaast kun je 30 EC vrij invullen met cursussen die aansluiten bij je ambities en talenten.

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland, of een tweede verdiepingspakket te volgen, dan kan dit met goedkeuring van de examencommissie. 

Minoren:

 • Bestuurs- en Organisatiewetenschap Algemeen
 • Comparative Mediastudies
 • Arbeids- en Organisatiepsychologie
 • Brains and Bodies
 • Cognitie
 • Creative Cities
 • Culturele Diversiteit
 • Cultuur, communicatie en mediastudies
 • Entrepeneurship
 • Informatica/Informatiekunde
 • Persoonlijkheid en relaties
 • Minor Journalistiek HU
 • Minor Journalistiek UvA

Losse cursussen

 • Methode en Technieken voor Statistiek 1
 • Methode en Technieken voor Statistiek 2
 • Essentials of Business and Entrepreneurship
 • Practicum Film- en Mediacultuur
 • Practicum Televisie- en Mediacultuur
 • Practicum Nieuwe Media: Data School
 • Retorica
 • Academic English
 • Communicatie in sociale media

Opleidingsminor CIW en de minor Brains And Bodies kunnen voor alle TLC-opleidingen interessant zijn. Brains & Bodies is met name voor Literatuurwetenschap (verhalen) en/of Taalwetenschap interessant.