Binnen je profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 (verdiepend). Je kunt de profileringsruimte gebruiken om je te verdiepen in een ander vakgebied, of ter voorbereiding op het masterprogramma dat je wilt gaan volgen.

Je profileringsruimte bestaat uit:

 • een profileringspakket van 30 EC waarin je het volgende kunt kiezen:
  • een minor
  • een tweede verdiepingspakket van je eigen opleiding. Hiervoor heb je goedkeuring nodig van de examencommissie.
  • een verblijf in het buitenland. Hiervoor heb je goedkeuring nodig van de examencommissie.
 • vrije keuze van 30 EC, bijvoorbeeld:

Minor vervangen door een verblijf in het buitenland

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland, dan kan dit met goedkeuring van de examencommissie. Indien hiervoor geen goedkeuring wordt gegeven, dan kun je cursussen in het buitenland opnemen in het vrije keuze-onderdeel van je studieprogramma

Interessante minoren

Interessante cursussen

 • Methode en Technieken voor Statistiek 1
 • Methode en Technieken voor Statistiek 2
 • Essentials of Business and Entrepreneurship
 • Practicum Film- en Mediacultuur
 • Practicum Televisie- en Mediacultuur
 • Practicum Nieuwe Media: Data School
 • Retorica
 • Academic Speaking
 • Academic Writing
 • Communicatie in sociale media

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen:

 • cursussen binnen je major (bijvoorbeeld uit een ander verdiepingspakket)
 • cursussen buiten je major:
 • cursussen van een andere onderwijsinstelling:
  Let op! Andere onderwijsinstellingen hebben soms andere inschrijf- en onderwijsperiodes. Voor cursussen (of een minor) buiten de UU moet je van tevoren altijd goedkeuring vragen aan de examencommissie.
 • cursussen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot een master.
  Informeer op tijd naar de ingangseisen van het masterprogramma dat je wilt gaan doen, zodat je voldoet aan de toelatingseisen (bijvoorbeeld een bepaalde minor of losse cursussen).

Denk ook eens aan het leren van een nieuwe taal. Het geeft toegang tot primaire en secundaire bronnen waartoe je eerder geen toegang had. Bijvoorbeeld naast de gangbare (school)talen: Italiaans, Modern of oud Grieks/Latijn, Arabisch of Turks.

Opleidingsminor CIW en de minor Brains And Bodies kunnen voor alle TLC-opleidingen interessant zijn. Brains & Bodies is met name voor Literatuurwetenschap (verhalen) en/of Taalwetenschap interessant.