Binnen je profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3  (verdiepend/gevorderd). Je kunt de profileringsruimte gebruiken om je te verdiepen in een ander vakgebied, of ter voorbereiding op het masterprogramma dat je wilt gaan volgen.

Je profileringsruimte bestaat uit:

  • een profileringspakket van 30 EC waarin je het volgende kunt kiezen:
    • een minor van de UU.
    • een tweede verdiepingspakket van je eigen opleiding. Je hebt hiervoor geen goedkeuring nodig, maar je moet je keuze wel doorgeven aan de examencommissie. Doe dit d.m.v. een (pro forma) goedkeuringsverzoek in Osiris student.
    • een studieverblijf in het buitenland. Hiervoor heb je goedkeuring nodig van de examencommissie.
  • vrije keuze van 30 EC, bijvoorbeeld:

Studeren in het buitenland

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland, dan kunnen de buitenlandse cursussen meetellen als profileringspakket of worden opgenomen in het vrije keuzedeel van je studieprogramma. Hiervoor is altijd goedkeuring van de examencommissie nodig.

Interessante minoren

Interessante cursussen

  • Methoden en Technieken voor Statistiek 2
  • Essentials of Business and Entrepreneurship
  • Practicum Film- en Mediacultuur
  • Practicum Televisie- en Mediacultuur
  • Practicum Nieuwe Media: Data School
  • Retorica
  • Academic Speaking
  • Academic Writing
  • Communicatie in sociale media

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen:

Denk ook eens aan het leren van een nieuwe taal. Het geeft toegang tot primaire en secundaire bronnen waartoe je eerder geen toegang had. Bijvoorbeeld naast de gangbare (school)talen: Italiaans, Modern of oud Grieks/Latijn, Arabisch of Turks.

Opleidingsminor CIW en de minor Brains And Bodies kunnen voor alle TLC-opleidingen interessant zijn. Brains & Bodies is met name voor Literatuurwetenschap (verhalen) en/of Taalwetenschap interessant.