Ben je gestart in of na collegejaar 2013-2014, dan moet je een minor binnen de faculteit Geesteswetenschappen volgen. Je kiest uit alle opleidingsspecifieke en interdisciplinaire minoren.

Wil je in plaats van een minor GW een andere minor uit het gehele aanbod van de UU volgen (onder andere de minor Entrepeneurship en de minor Bestuurs- en organisatiewetenschap zijn interessant voor studenten Geesteswetenschappen), dan heb je vooraf toestemming van de examencommissie nodig. Zonder toestemming van de examencommissie valt deze UU minor in jouw profileringsruimte.

Inschrijven minor

Je moet je altijd in Osiris inschrijven voor een minor en de bijbehorende cursussen. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode. Je schrijft je apart in voor zowel de minor als voor de afzonderlijke cursussen van die minor. Voor specifieke informatie over inschrijven: ga naar de minor die je wilt volgen en kijk bij 'Aanmelden en inschrijven'.

Cursus met plaatsingscommissie

Als er bij de minor een cursus met een plaatsingscommissie zit, moet je je voor deze cursus én voor de hele minor inschrijven in de eerste week van de cursusinschrijvingsperiode . Een week voor het begin van de cursusinschrijfperiode staat een overzicht van de cursussen met een plaatsingscommissie op de website.

Studievoortgangsoverzicht

Als je alle cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan komt de minor op je Studievoortgangsoverzicht.

Minor GW

Een minor GW is een samenhangend pakket van vier cursussen binnen de Geesteswetenschappen behorende tot een ander vakgebied dan je major. Je kiest een minor GW omdat je je graag wilt verdiepen in een ander vakgebied, dat aansluit bij je persoonlijke interesses. Of omdat een bepaalde minor een goede voorbereiding of ingangseis is voor het masterprogramma dat je wilt gaan volgen.

Minor UU

De Universiteit Utrecht heeft meer dan 100 minors in uiteenlopende vakgebieden (je kunt filteren op interessegebied, periode, faculteit of taal). Bij elke minor staat wat de eventuele ingangseisen zijn qua bacheloropleiding en/of vwo-profiel. Binnen het aanbod van de UU zijn bijvoorbeeld de minor Bestuurs- en organisatiewetenschap en de minor Entrepreneurship interessant voor studenten GW.

Minor journalistiek

Bij de Hogeschool Utrecht kun je een minor journalistiek volgen, op voorwaarde dat de examencommissie deze minor goedkeurt. Informeer vooraf dus voor de zekerheid altijd of je deze minor mag volgen. Zo ja, dan kun je je via een formulier (doc) aanmelden. De minor kent een selectieprocedure, waarover je na aanmelding informatie krijgt.