De basispakketten zijn gewijzigd. Hieronder vind je de cursussen uit de basispakketten zoals deze vanaf 2013-2014 t/m 2016-2017 in aanbod waren.

Studenten die vóór studiejaar 2017-2018 zijn begonnen met hun studie, kunnen in de overgangsregelingen kijken van de Onderwijs- en Examenregeling Communicatie- en informatiewetenschappen welke cursussen ze moeten volgen.

Basispakketten

In het eerste jaar en blok 1 van het tweede jaar volg je twee verplichte basispakketten van elk 30 EC. In deze basispakketten oriënteer je je op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Communicatie- en informatiewetenschappen.

 • Blok 1, niveau 1
  • CI1V13001 - Taal en communicatie *
  • CI1V13002 - Beeld, media en communicatie *
 • Blok 2, niveau 2
  • CI2V13001 - Cultuurwetenschappelijk onderzoek *
 • Blok 3, niveau 2
  • CI2V13002 - Empirisch onderzoek *

* Let op: deze cursus is niet meer in aanbod, zie de overgangsregelingen in de Onderwijs- en Examenregeling van CIW

 • Blok 3, niveau 2
  • CI2V14001 - Ciw-Media, communicatie en markt *
 • Blok 4, niveau 2
  • CI2V14002 - Ciw-Communicatie, organisatie en interactie *
  • CI2V14003 - Ciw-Digitale communicatie *
 • Blok 1 (jaar 2), niveau 2
  • CI2V14004 - Ciw-Cultuur, communicatie en diversiteit*

* Let op: deze cursus is niet meer in aanbod, zie de overgangsregelingen in de Onderwijs- en Examenregeling van CIW

Verdiepingspakketten

Aan het einde van het eerste jaar kies je een verdiepingspakket. Dit is een specialistische selectie van vier samenhangende cursussen binnen een onderzoeksrichting die een voorbereiding zijn op je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft). Je volgt de cursussen uit je verdiepingspakket in het tweede jaar. Daarnaast kun je in je vrije ruimte van je profileringsruimte cursussen uit een ander verdiepingspakket volgen.

 • Je moet één verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 

Als eerstejaarsstudent schrijf je je tijdens de cursusinschrijvingsperiode blok 1 en 2 (in juni) in voor de eerste twee cursussen van het door jou gekozen verdiepingspakket. Voor de verdiepingspakketcursussen in blok 3 en 4 is de cursusinschrijving in november. Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Je verbreedt je kennis van de actuele stand van zaken in de nieuwe media. Je ontwikkelt een analytische blik en oefent praktische vaardigheden die relevant zijn voor zowel de praktijk als het onderzoek naar nieuwe media. Je zet tekstanalyse, contextanalyse en empirisch analytische methoden in bij je eigen onderzoek. De contexten bestaan uit commerciële en maatschappelijke organisaties die nieuwe media inzetten voor hun doelstellingen. 

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 3
  • CI3V14102 - Data-analyse in de communicatiepraktijk
 • Blok 2, niveau 3
  • CI3V14101 - Social Media in context
 • Blok 3, niveau 3
  • CI3V14103 - Speelse communicatie en gaming
 • Blok 4, niveau 3
  • CI3V14104 - Mobiele communicatie

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V1] om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

In dit pakket maak je kennis met de dominante benadering in het onderzoek naar media. In de cursussen is aandacht voor zowel hermeneutische als empirisch analytische onderzoeksmethoden. Je oefent in onderzoekstechnieken die de professional in het vakgebied nodig heeft: literatuur- en bronnenonderzoek, interviewen, rapporteren, opiniëren, debatteren.

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 3
  • CI3V14201 - Media-industrie
 • Blok 2, niveau 3
  • CI3V14202 - Media en representatie
 • Blok 3, niveau 3
  • CI3V14203 - Media en publiek
 • Blok 4, niveau 3
  • CI3V14204 - Media en participatie

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V2] om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

In dit pakket verdiep je je in kenmerken en effecten van talige interactie en de interactie tussen taal en beeld in gemedieerde contexten van commerciële en maatschappelijke organisaties. De aandacht gaat vooral uit naar effecten van communicatiekenmerken op de toegankelijkheid, begrijpelijkheid en overtuigingskracht van informatie. 

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 3
  CI3V14301 - Communicatie, cognitie en begrijpelijkheid
 • Blok 2, niveau 3
  CI3V14302 - Communicatie, emotie en overtuigingskracht
 • Blok 3, niveau 3
  CI3V14303 - Communicatie, media en interactie
 • Blok 4, niveau 3
  CI3V14304 - Communicatie, organisatie en crisis

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V3] om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

In dit pakket verdiep je je in de (inter)culturele aspecten van communicatie in zowel het zakelijke als het persoonlijke domein (in bijvoorbeeld social media). Je verdiept je in cultuurwetenschappelijke, semiotische, etnografische en sociolinguïstische theorieën over cultuurcontact en talige diversiteit en past deze toe op interactie in multiculturele, meertalige en/of internationale contexten. Je oefent hermeneutische en empirisch-analytische onderzoeksvaardigheden en leert adviseren over interculturele communicatiestrategieën.

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 3
  CI3V14401 - Culturele representaties
 • Blok 2, niveau 3
  CI3V14402 - Bestuur en management van talige diversiteit
 • Blok 3, niveau 3
  CI3V14403 - Interculturele dialoog*
 • Blok 4, niveau 3
  CI3V14404 - Digitale identiteit

* Let op: deze cursus is niet meer in aanbod, zie de overgangsregelingen in de Onderwijs- en Examenregeling van CIW

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V4] om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Academische contextcursussen

Academische contextcursussen leren je media en cultuur in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Je volgt cursussen binnen en buiten het domein van de opleiding.

De bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen valt onder het domein Talen & Communicatie. Binnen dit domein volg je de cursussen:

 • Blok 2, niveau 1 (jaar 1)
  • CI1V13003 - Communicatie in context *
 • Blok 1 / 3, niveau 3 (jaar 3)
  • CI3V14002 - CIW Lab

* Let op: deze cursus is niet meer in aanbod, zie de overgangsregelingen in de Onderwijs- en Examenregeling van CIW

Cursusinhoud

CIW Lab
Voorafgaand aan het Eindwerkstuk volg je de cursus CIW lab. Daarin wordt de multidisciplinariteit van de opleiding benadrukt door de empirisch-analytische, hermeneutische en kritische benadering  van mediagebruik en communicatie te vergelijken. Daarnaast beoordeel je bestaande eindwerkstukken zodat je weet aan welke criteria een eindwerkstuk moet voldoen. Ten slotte begin je al aan de voorbereiding op het eindwerkstuk door het ontwikkelen van een onderzoeksplan.

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [AK] om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

 

De verplichting om één academische contextcursus buiten het domein van je opleiding te volgen vervalt per 2017-2018. Als je nog niet aan de eis voldaan hebt, vervalt deze verplichting. We raden je dan aan om de cursus Schrijven, redeneren en presenteren (CI2V17005) te volgen. Deze cursus is ontwikkeld om je schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden te versterken. Uit arbeidsmarktonderzoek blijkt dat voor werkgevers met name schrijfvaardigheid  één van de belangrijkste vaardigheden is die ze van academisch geschoolde werknemers verwachten. Bovendien word je met behulp van deze cursus beter voorbereid op het schrijven van je eindwerkstuk.

Als je al aan de eis voldaan hebt, blijft de cursus uiteraard onderdeel van het examenprogramma.