Basispakketten

In het eerste jaar volg je twee verplichte basispakketten van elk 30 EC. In deze basispakketten oriënteer je je op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Communicatie- en informatiewetenschappen.

Basispakket 1 (verplicht, 30 EC)

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 1
  • CI1V17001 - Inleiding Media & Communicatie
  • CI1V17002 - Multi-modale Communicatie: Analyse van Tekst en Beeld
 • Blok 2, niveau 1
  • CI1V17003 - Nieuwe Media & Communicatie
  • CI1V17004 - Face-to-Face-Communicatie

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [code] om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Basispakket 2 (verplicht, 30 EC)

Cursusoverzicht

 • Blok 3, niveau 2
  • CI2V17001 - Media & Maatschappij 
  • CI2V17002 - Methoden van Communicatie-onderzoek
 • Blok 4, niveau 2
  • CI2V17003 - De Psychologie van de Communicator
  • CI2V17004 - Optimalisatie van Communicatie

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [code] om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Verdiepingspakketten

Aan het einde van het eerste jaar kies je een verdiepingspakket. Dit pakket bestaat uit een combinatie van vier thematisch samenhangende cursussen die je voorbereiden op je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft). Je volgt de cursussen uit je verdiepingspakket in het tweede jaar. 

Voorwaarden verdiepingspakketten
 • Je moet één verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
Inschrijven verdiepingspakketten

Als eerstejaarsstudent schrijf je je tijdens de cursusinschrijvingsperiode blok 1 en 2 in voor de eerste twee cursussen van het door jou gekozen verdiepingspakket. Voor de verdiepingspakketcursussen in blok 3 en 4 is de cursusinschrijving in november.

Meer informatie?

Verdiepingspakket 1 (V1): Digitale communicatie

Je verbreedt je kennis van de actuele stand van zaken in de nieuwe media. Je ontwikkelt een analytische blik en oefent praktische vaardigheden die relevant zijn voor zowel de praktijk als het onderzoek naar nieuwe media. Je zet tekstanalyse, contextanalyse en empirisch analytische methoden in bij je eigen onderzoek. De contexten bestaan uit commerciële en maatschappelijke organisaties die nieuwe media inzetten voor hun doelstellingen. 

Cursusoverzicht

 • Blok 1, nivea 3
  •  CI3V14102 - Data-analyse in de communicatiepraktijk
 • Blok 2, nivea 3
  • CI3V14101 - Social Media in context
 • Blok 3, nivea 3
  • CI3V14103 - Speelse communicatie en gaming
 • Blok 4, nivea 3
  • CI3V14104 - Mobiele communicatie

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V1] om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Verdiepingspakket 2 (V2): Media, communicatie en markt

In dit pakket maak je kennis met de dominante benadering in het onderzoek naar media. In de cursussen is aandacht voor zowel hermeneutische als empirisch analytische onderzoeksmethoden. Je oefent in onderzoekstechnieken die de professional in het vakgebied nodig heeft: literatuur- en bronnenonderzoek, interviewen, rapporteren, opiniëren, debatteren.

Cursusoverzicht

 • Blok 1, nivea 3
  • CI3V14201 - Media-industrie
 • Blok 2, nivea 3
  • CI3V14202 - Media en representatie
 • Blok 3, nivea 3
  • CI3V14203 - Media en publiek
 • Blok 4, nivea 3
  • CI3V14204 - Media en participatie

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V2] om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Verdiepingspakket 3 (V3): Communicatie, organisatie en interactie

In dit pakket verdiep je je in kenmerken en effecten van talige interactie en de interactie tussen taal en beeld in gemedieerde contexten van commerciële en maatschappelijke organisaties. De aandacht gaat vooral uit naar effecten van communicatiekenmerken op de toegankelijkheid, begrijpelijkheid en overtuigingskracht van informatie. 

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 3
  CI3V14301 - Communicatie, cognitie en begrijpelijkheid
 • Blok 2, niveau 3
  CI3V14302 - Communicatie, emotie en overtuigingskracht
 • Blok 3, niveau 3
  CI3V14303 - Communicatie, media en interactie
 • Blok 4, niveau 3
  CI3V14304 - Communicatie, organisatie en crisis

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V3] om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Verdiepingspakket 4 (V4): Cultuur, communicatie en diversiteit

In dit pakket verdiep je je in de (inter)culturele aspecten van communicatie in zowel het zakelijke als het persoonlijke domein (in bijvoorbeeld social media). Je verdiept je in cultuurwetenschappelijke, semiotische, etnografische en sociolinguïstische theorieën over cultuurcontact en talige diversiteit en past deze toe op interactie in multiculturele, meertalige en/of internationale contexten. Je oefent hermeneutische en empirisch-analytische onderzoeksvaardigheden en leert adviseren over interculturele communicatiestrategieën.

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 3
  CI3V18401 - Interculturele communicatie
 • Blok 2, niveau 3
  CI3V14401 - Culturele representaties
 • Blok 3, niveau 3
  CI3V14402 - Bestuur en management van talige diversiteit
 • Blok 4, niveau 3
  CI3V14404 - Digitale identiteit

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V4] om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Academische contextcursus en vaardighedencursus

De academische contextcursus en vaardighedencursus leren je mediagebruik en communicatie in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Je volgt deze cursussen binnen de opleiding.

Academische contextcursus en vaardighedencursus

Binnen de opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen volg je:

 • één academische contextcursus (7,5 EC) op niveau 2. Deze cursus volg je in blok 1 van het tweede jaar.
 • één vaardighedencursus (7,5 EC) op niveau 2. Deze cursus volg je in blok 2 bij voorkeur in het tweede jaar, eventueel in het derde jaar.

 

 • Blok 1, niveau 2 LET OP per 2018-19 voor het eerst in aanbod
  • Informatiewetenschap 
 • Blok 2, niveau 2
  • CI2V17005 Ciw-Schrijven redeneren & presenteren

Cursusinhoud

Informatiewetenschap

Centraal in deze cursus staat de rol die digitale technologie speelt in hedendaags communicatiegedrag  en mediagebruik. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die digitale data  bieden voor het onderzoek naar deze processen.

Schrijven, redeneren & presenteren

In deze cursus wordt gewerkt aan het versterken van de schriftelijke en mondelinge uitdrukking­vaardigheid en het doelgroepgericht communiceren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan redeneer- en argumenteervaardigheden.