Jaar 2

Jaar 2 bestaat uit:

In de uitklapjes hieronder staat een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2 per verdiepingspakket, de vrije cursussen kun je hier nog zelf bij uitzoeken. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor CIW. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest!

Ben je vóór 2023 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Communicatie- en informatiewetenschappen welke cursussen je precies moet volgen.

Ben je van plan om in je derde jaar een stage te doen of wil je graag een tijdje in het buitenland studeren? Begin dan in je tweede jaar al met plannen. 

Schrijf je op tijd in!

Je moet je inschrijven voor het verdiepingspakket én de cursussen. Voor de cursussen in verdiepingspakketten gelden soms voorrangsregels, wat betekent dat er een kortere cursusinschrijfperiode is. Controleer dus goed wat de inschrijfdeadline is en schrijf je op tijd in! 

Blok 1, 2, 3 en 4: Verdiepingspakket (V)

Een verdiepingspakket is een selectie van 4 cursussen in een bepaalde onderzoeksrichting. Het onderwerp van je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft) sluit aan op je verdiepingspakket. Je kunt daarnaast in je vrije ruimte ook vakken uit een ander verdiepingspakket volgen. 

Een verdiepingspakket sorteert niet voor op een master: bij de selectie voor de masterprogramma's wordt gekeken naar alle cursussen en resultaten van de bachelor, inclusief de minor en de profilering. 

Blok 1: Academische vaardighedencursus (MO)

Naast je verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook een academische vaardighedencursus (blok 1) en een academische contextcursus (blok 2). 

Blok 2: Academische contextcursus (AK)

In de academische contextcursus bestudeer je mediagebruik en communicatie in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context. Centraal in deze cursus staat de rol die digitale technologie speelt in hedendaags communicatiegedrag en praktische communicatievaardigheden. 

Blok 3 en 4: Cursussen in je vrije ruimte

In blok 3 en 4 begin je met je profileringsruimte, je kunt dan cursussen doen uit een ander verdiepingspakket, starten met een minor, of losse cursussen volgen. Kijk hierbij goed naar de ingangseisen.

Let op: Het verdiepingspakket Digitale communicatie wordt alleen nog maar aangeboden aan ouderejaars die dit nog moeten afronden. Kijk in de overgangsregelingen van de OER Communicatie- en informatiewetenschappen om te zien welke cursussen je moet volgen.

Cursusoverzicht jaar 2

Algemeen

En verder ...


Algemeen 
In- en uitschrijven cursussen • Jaarkalender GW 

Speciale omstandigheden 
Afmelden voor een toets