Eindwerkstuk

Het eindwerkstuk is een 'proeve van bekwaamheid' op het gebied van onderzoek doen naar een fenomeen op het het vakgebied Communicatie- en informatiewetenschappen. Het eindwerkstuk stelt je in staat om de vaardigheden en kennis ten toon te spreiden die je in de loop van de studie hebt verworven.

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je eindwerkstuk klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak