De bacheloropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen heeft een studielast van 180 EC en duurt 3 jaar. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat de overgangsregelingen zijn voor studenten die cursussen gemist hebben.

Voor een overzicht van welke cursussen bij je examenprogramma horen, kun je het beste in de Cursusplanner kijken bij het studiejaar waar je onder valt:

Voor hulp bij het maken van je studieplanning, kun je terecht bij je tutor of studieadviseur.

Opbouw van je studie

Je studieprogramma bestaat uit een major (de hoofdrichting van je opleiding) van 120 EC en een profileringsruimte van 60 EC. De major is anders voor studenten gestart vanaf 2017-2018 dan voor studenten gestart vóór 2017-2018.

Major

Profileringsruimte (jaar 2 en 3)

Basispakketten

Jaar 1: basispakketten (60 EC)

In het 1e jaar volg je 2 verplichte basispakketten van elk 30 EC: B1 en B2. Je oriënteert je hierin op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie CIW. Ben je vóór 2017 begonnen, kijk dan goed in de Cursusplanner welke vakken je moet volgen.

Verdiepingspakketten

Jaar 2: verdiepingspakket (30 EC) 

Aan het einde van je 1e jaar kies je verplicht een verdiepingspakket. Dit pakket bestaat uit een combinatie van 4 thematisch samenhangende cursussen die je voorbereiden op je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft). Je volgt de cursussen uit je verdiepingspakket in het tweede jaar. Je kunt daarnaast in je vrije ruimte ook vakken uit een ander verdiepingspakket volgen. 

Ingangseisen

Let ook altijd bij het inschrijven voor cursussen of er geen ingangseisen zijn.  Neem bij twijfel contact op met de cursuscoördinator, die vermeld wordt bij de cursusbeschrijvingen.

Waar verdiep je je in?

In het pakket Digitale communicatie verdiep je je in de vraag welke specifieke rol nieuwe digitale media spelen in het vormgeven en sturen van allerlei communicatie- en informatieprocessen. In het bijzonder gaat het dan om vragen als:

 • Wat doen social media met hoe organisaties en individuen communiceren?
 • Welke informatiestromen lenen zich bij uitstek voor verbetering door middel van games en andere technologieën?
 • Hoe verandert het concept van Big Data ons wereldbeeld?
 • Op welke wijze zijn draadloze communicatiemedia met alledaagse culturele en sociale handelingen verbonden?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, moet je verstand hebben van recente theorieën en debatten over nieuwe media en leren hoe je communicatieprocessen en -producten zoals websites, games, sociale media en big data kunt analyseren. Je zal tevens kennis nodig hebben van de digitale analysetools die je daarbij kunnen helpen. Je leert uiteraard de noodzakelijke vaardigheden om deze kennis succesvol in de praktijk te brengen.

Welke benaderingen staan centraal in dit pakket?

In het verdiepingspakket Digitale communicatie ligt de nadruk op het bestuderen van de maatschappelijke rol van nieuwe media. Dat betekent dat veel van de theorieën en onderzoeken die we bespreken, kwalitatief van aard zijn. Daarbij leer je steeds het raakvlak opzoeken tussen academische theorie en hedendaagse mediapraktijken. Je maakt kennis met een breed scala aan methoden voor kwalitatief onderzoek: van data-analyse en interface-analyse tot discours- en auto-etnografische analyse.

Mastervoorbereiding en beroepsperspectief

Dit verdiepingspakket bereidt voor op het Utrechtse internationale masterprogramma New Media & Digital Culture. Studenten die naar dit masterprogramma door willen stromen, moeten beschikken over een hoog niveau van kennis en vaardigheden, en hen wordt aangeraden het verdiepingspakket met ruim voldoende tot goede cijfers af te ronden.

Daarnaast verschaft het pakket toegang tot andere master-opleidingen op het gebied van nieuwe media en digitale communicatie, alsmede een aantal sociaal-wetenschappelijke masters op het gebied van communicatiewetenschap en journalistiek (maar daarvoor gelden meestal wel aanvullende eisen, vooral op het gebied van kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek).

De arbeidsmarktperspectieven van New Media & Digital Culture zijn zeer goed. Ongeveer 80% van de afgestudeerden vindt binnen zes maanden na afstuderen een baan, meestal via de netwerken die tijdens de onderzoeksstagefase van het programma zijn gecreëerd.  Enkele voorbeelden van carrières van onze alumni:

 • Chantal van Elden werkt als Business Process Manager bij de Rabobank.
 • Katja Hazenberg is hoofd social media bij Mediaxplain.
 • Ward Geene is een eSports expert en entrepreneur bij E-Sports Game Arena.

Andere alumni gingen werken als:

 • Ontwerper en adviseur bij SETUP, een van Utrechts creatieve Digital Media Labs.
 • Editor bij VICE Benelux.
 • Docent-onderzoeker nieuwe media, cultuur en maatschappij bij Willem de Kooning Academy in Rotterdam.
 • Marketing- en media-specialist bij Amsterdam Fashion Institute (AMFI).

En weer andere alumni vonden banen bij o.a. Google, Mindshare, PICNIC, Sonos, Ahold, Rode Kruis, bol.com, Blendle, Beeld & Geluid, Rathenau Institute, MediaMonks, Oxfam/Novib, VPRO, Greenberry.

Cursusoverzicht

Waar verdiep je je in?

Ons medialandschap is flink veranderd sinds de 20e eeuw dat gedomineerd werd door massamedia en de 'cultuurindustrie.' Waren we in de vorige eeuw nog voornamelijk de consumenten van industrieel geproduceerde media, voelen we ons tegenwoordig actieve deelnemers in een participatiecultuur. In dit verdiepingspakket ontwikkel je kennis en vaardigheden om te analyseren hoe media, communicatieprocessen en markten in het digitale tijdperk zijn veranderd. In het bijzonder gaat het om vragen als:

 • Wat betekenen deze veranderingen voor productieprocessen en wat zijn de consequenties voor het werkveld?
 • Hoe worden identiteiten gerepresenteerd in de context van digitale mediaproductie en -distributie?
 • Hoe is de positie van het publiek veranderd en wat betekent dit voor onderzoek naar receptieprocessen?
 • Welke nieuwe participatiemogelijkheden zijn ontstaan en hoe maken de media-industrie en het publiek en daar gebruik van? 

Welke benaderingen staan centraal in dit pakket?

In het verdiepingspakket Media, communicatie en markt ligt de nadruk op de maatschappelijke rol van de media. Dat betekent dat veel van de theorieën en onderzoeken die we bespreken,  kwalitatief van aard zijn. Daarbij leer je steeds het raakvlak opzoeken tussen academische theorie en hedendaagse mediapraktijken. Je maakt kennis met een breed scala aan methoden voor kwalitatief onderzoek: van productie-analyses en representatie- en discoursanalyses tot interviews, observaties en platformanalyses. Je bent bovendien met een breed scala van mediale vormen en uitingen bezig.

Mastervoorbereiding en beroepsperspectief

Dit verdiepingspakket bereidt voor op de Utrechtse master Film- en televisieweteschap.  Studenten die naar dit masterprogramma door willen stromen, moeten beschikken over een hoog niveau van kennis en vaardigheden, en hen wordt aangeraden om naast dit verdiepingspakket tevens de vakken Inleiding film en/of Inleiding televisie van de BA Media en cultuur te volgen.

Daarnaast verschaft het pakket toegang tot andere master-opleidingen op het gebied van media en communicatie, waaronder ook een aantal sociaal-wetenschappelijke masters op het gebied van organisatiewetenschap, communicatiewetenschap of journalistiek (maar daarvoor gelden meestal wel aanvullende eisen, met name op het gebied van kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek).

De arbeidsmarktperspectieven van de Utrechtse master Film- en televisiewetenschap zijn goed. Veel van de alumni van de master Film- en televisiewetenschap hebben carrières ontwikkeld in mediaproductiebedrijven, met functies als redacteur, onderzoeker, productie-assistent, social media redacteur, en andere gerelateerde rollen. De afgestudeerden vinden meestal een baan via de netwerken die tijdens de onderzoeksstagefase van het programma zijn gecreëerd. Enkele voorbeelden van carrières van onze alumni:

 • Hans Huiberts werkt als Programmeur bij Pathé. 
 • Maja van Eijndthoven werkt als Junior Producer bij Trend Media.
 • Amoo Sayed werkt als Redacteur bij Talpa Producties.

Andere alumni vonden banen als redacteur/producer/onderzoeker/event manager/programmeur/content-specialist bij o.a. Endemol, NPO, IDFA, HAFF, Film NL, World Press Photo Foundation, Vue Nederland, Cinekid.

Cursusoverzicht

Waar verdiep je je in?

In het pakket Communicatie, organisatie en interactie verdiep je je in de vraag op welke manier organisaties hun interne en externe communicatie kunnen verbeteren. In het bijzonder gaat het dan om vragen van organisaties als:

 • Hoe zorg ik ervoor dat klanten en medewerkers mijn (soms ingewikkelde) boodschappen begrijpen?
 • Hoe zorg ik ervoor dat klanten en medewerkers overtuigd worden om hier te komen werken, onze producten of diensten af te nemen, etc.?
 • Hoe kan ik het beste media inzetten om mijn communicatieve doelen te bereiken?

Om organisaties met zulke vragen te kunnen helpen, moet je verstand hebben van de sociale en psychologische mechanismen die begrip en overtuigingskracht beïnvloeden. Ook moet je weten hoe je met taal en beeld die processen kunt sturen. Je moet inzicht hebben in de effecten die media(keuzes) hebben op communicatieprocessen. En ten slotte moet je begrijpen hoe variabelen als organisatiedoelen, organisatiestructuren en organisatieculturen mede bepalen hoe communicatie verloopt.

In het verdiepingspakket Communicatie, organisatie en interactie maak je kennis met klassieke en moderne theorieën over informatieverwerking en overtuigen, mediakeuze en communicatie in organisaties. En je verdiept je in het empirische onderzoek dat aan die theorieën ten grondslag ligt. Daarbij speelt telkens de vraag: wat leren we van hiervan voor en over de communicatiepraktijk in organisaties.

Welke benaderingen staan centraal in dit pakket?

In het verdiepingspakket COI ligt de nadruk op allerlei effecten van communicatievariabelen op de effectiviteit van communicatie. Dat betekent dat veel van de theorieën en de onderzoeken die we bespreken, empirisch-descriptief van aard zijn. Je maakt dan ook kennis met een breed scala aan methoden voor empirisch onderzoek: van observaties en tekst- en beeldanalyse tot surveys en gecontroleerde experimenten. En daarbij wordt ook regelmatig gerekend. Je kennis van statistiek wordt dan ook telkens geactualiseerd en stapsgewijs een beetje uitgebreid. Niks om van terug te schrikken, wel goed om te weten.

Mastervoorbereiding en beroepsperspectief

Dit verdiepingspakket bereidt voor op Utrechtse master Communicatie en organisatie: een opleiding tot communicatieadviseur. Daarnaast verschaft het pakket toegang tot alle andere CIW-masters in Nederland, alsmede een aantal sociaalwetenschappelijke masters Communicatiewetenschap (maar daarvoor gelden meestal wel aanvullende eisen).

De arbeidsmarktperspectieven na de master zijn zeer goed. 95% van de alumni heeft een baan op academisch niveau. 80% daarvan werkt in het communicatievak. Een overzicht van de functies van onze afgestudeerden van de afgelopen jaren vind je op de mastersite (klik hier). Een paar concrete voorbeelden:

 • Corinne Brouwer is zelfstandig communicatieadviseur. Ze richtte haar eigen tekstbureau op: Brouwer Context. Ze geeft schrijftrainingen, verzorgt online en offline teksten voor organisaties en kan ingezet worden als notulist.
 • Sophie van der Zee is online marketeer voor Eliza was Here. Daarvoor werkte ze bij Rocket Prospects.
 • Pieter de Winter werkt bij communicatieadviesbureau Loo Van Eck. Hij helpt zijn klanten bij het verhelderen van hun communicatie-uitingen. Hij gaf al trainingen aan Rabobank Nederland, Gemeente Enschede, Achmea Rechtsbijstand en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Cursusoverzicht

Waar verdiep je je in?

Tegenwoordig staan we dag en nacht in contact met andere culturen via allerlei verschillende (sociale) media, zowel in het zakelijke als persoonlijke domein. In het pakket Cultuur, communicatie en diversiteit bereid je je voor op mondialisering en hoe je daar een rol in speelt als communicatieprofessional. In het bijzonder gaat het dan om diverse vragen als:

 • Welke kennis heb je nodig van andere culturen om wereldwijd succesvol te kunnen communiceren via verschillende mediakanalen?
 • Hoe speelt beeldvorming een rol in internationale verslaggeving en hoe verandert ons beeld van ‘de ander’ nu we er veel directer mee in contact staan?
 • Welke impact heeft het taalbeleid van de overheid, de media en bedrijven op lokaal, nationaal, en internationaal niveau?
 • Hoe construeren mensen en bedrijven online een bepaalde culturele identiteit en hoe zetten zij zich af tegen andere culturen?

Je verdiept je in cultuurwetenschappelijke, semiotische, etnografische en sociolinguïstische theorieën over cultuurcontact, talige diversiteit en representatie en past deze toe op interactie in multiculturele, meertalige en/of internationale contexten. Je leert op basis van verschillende onderzoeksmethoden adviseren over inclusiviteit en interculturele communicatiestrategieën.

Welke benaderingen staan centraal in dit pakket?

In het verdiepingspakket Cultuur, communicatie en diversiteit gebruiken we verschillende methodologische benaderingen die relevant zijn voor intercultureel communicatieonderzoek. Denk hierbij bijvoorbeeld kwantitatieve methoden zoals vragenlijsten, inhoudsanalyses en corpusonderzoek. En ook aan kwalitatieve methoden zoals (kritische) discourse-analyse, etnografie, beeldvormingsonderzoek en interviews. Je leert ook vaardigheden die van belang zijn binnen de wereld van digitale media zoals omgang met big data visualisatie. Vaak maak je gebruik van meerdere methoden om tot een gedegen advies te komen voor een organisatie.

Mastervoorbereiding en beroepsperspectief

Dit verdiepingspakket bereidt voor op de Utrechtse master Interculturele Communicatie.

Daarnaast verschaft het pakket toegang tot andere master-opleidingen op het gebied van communicatie, waaronder ook een aantal sociaal-wetenschappelijke masters op het gebied van organisatiewetenschap of communicatiewetenschap (maar daarvoor gelden meestal wel aanvullende eisen).

De arbeidsmarktperspectieven van de Utrechtse master Interculturele communicatie zijn goed. Veel van de alumni van de master Interculturele communicatie hebben carrières ontwikkeld als intercultureel adviseur, trainer of communicatie en PR-medewerker. Ongeveer 85% van de afgestudeerden vindt binnen 6 maanden na afstuderen een baan, meestal via de netwerken die tijdens de onderzoeksstagefase van het programma zijn gecreëerd. Enkele voorbeelden van carrières van onze alumni:

 • Lotte Edelkoort werkt als Intercultureel Consultant bij Communicaid in Londen. Daar adviseert ze bedrijven over hun interculturele communicatie en is ze verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van trainingen op dit gebied. 
 • Qing-Yi Fan werkt als coördinator op het International Office van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen aan de TU Delft.
 • Wouter Kuiper werkt als adviseur en projectmanager bij project- & verandermanagementbedrijf Van Aetsveld in Amersfoort. 

Andere alumni vonden banen als:

 • Communicatie- / marketing- / PR-medewerker (bij internationale bedrijven, gemeente, overheid, ziekenhuizen, NGO’s)
 • Tekstschrijver (bij kranten, (online) tijdschriften, blogs, websites)
 • Consultant (communicatie-adviesbureaus, banken)
 • Projectmanager (internationale bedrijven)
 • Sociale media copywriter / online community manager
 • Trainer interculturele communicatie en diversiteit
 • Onderzoeker (universiteit, hogeschool, onderzoeksbureaus)
 • International office medewerker (universiteit, hogeschool)
 • Docent

Cursusoverzicht

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

 • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
 • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.
Academische contextcursussen en Methodencursussen

Academische contextcursus en vaardighedencursus

De academische contextcursus en vaardighedencursus leren je mediagebruik en communicatie in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Centraal in deze cursussen staan de rol die digitale technologie speelt in hedendaags communicatiegedrag en praktische communicatievaardigheden. 

In het eerste blok van het tweede jaar volg je een vaardighedencursus (7,5 EC) op niveau 2.

Naast de vaardighedencursus volg je ook nog een academische contextcursus (7,5 EC op niveau 2). Deze cursus volg je in blok 2 van het tweede jaar.

Jaar 3: Voorbereiding eindwerkstuk

De cursus CIW-Lab bereidt je voor op het schrijven van het eindwerkstuk. In deze cursus wordt de multidisciplinariteit van de opleiding benadrukt door de empirisch-analytische, hermeneutische en kritische benadering  van mediagebruik en communicatie te vergelijken. Daarnaast beoordeel je bestaande eindwerkstukken zodat je weet aan welke criteria een eindwerkstuk moet voldoen. Ten slotte begin je al aan de voorbereiding op het eindwerkstuk door het ontwikkelen van een onderzoeksplan.

Nuttige informatie

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Controleer dus altijd voordat je je inschrijft, de ingangseisen die bij een cursus vermeld staan in de cursusbeschrijvingen in de Cursusplanner. Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator.

Je studievoortgangsoverzicht staat in OSIRIS onder het tabblad Voortgang. Op je SVO staan alle resultaten die je tot nu toe behaald hebt. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet om te kunnen afstuderen. 

In dit voorbeelddocument (pdf) staat meer uitleg over het studievoortgangsoverzicht (als je de opmerkingen wilt kunnen zien, moet je het document downloaden en vanaf je computer openen).

Je volgt tijdens je studie cursussen op 3 niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

 • niveau 1 - inleidend
 • niveau 2 - verdiepend
 • niveau 3 - gevorderd

Studielast

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System). Eén EC is 28 uur studielast. De cursussen van een bacheloropleiding hebben meestal een studielast van 7,5 EC, dat wil zeggen 210 studie-uren. Dat betekent dat je normaal gesproken 8 cursussen per jaar volgt en zo per jaar 60 EC haalt. De gehele bacheloropleiding van 3 jaar is dus 180 EC in totaal.

In het kort

1 EC = 28 uur studielast
1 cursus: 7,5 EC * 28 uur = 210 uur
1 jaar: 8 cursussen van 7,5 EC = 60 EC
Hele opleiding: 3 * 60 EC = 180 EC

Vragen?

Als je vragen hebt, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.