Wil je stoppen met de opleiding? Hier vind je welke stappen je moet doorlopen om jezelf uit te schrijven bij de universiteit.

Uitschrijven via Studielink

Als je (tijdelijk) wilt stoppen met je opleiding dan kun je via Studielink een ‘Verzoek tot uitschrijving’ doen:

1. Ga naar ‘Mijn opleidingen’

2. Selecteer de opleiding waarvoor je je wilt uitschrijven

3. Selecteer de knop 'Verzoek tot uitschrijving'

4. Vul de gevraagde gegevens in en bevestig

5. Studielink stuurt je ontvangstbevestiging van je uitschrijfverzoek

Let op! Volg je een privaatgefinancieerd masterprogramma, of selectietraject voor masterinstroom hbo’ers (Sociale Wetenschappen), neem dan contact op met je faculteit.

Uitschrijfdatum

Je wordt uitgeschreven per de 1e van de maand volgend op je uitschrijfverzoek, niet eerder. Dus als je bijvoorbeeld in de maand september een uitschrijfverzoek doet, dan word je per 1 oktober uitgeschreven. Je kunt je NIET uitschrijven met terugwerkende kracht. Je kunt wel een latere uitschrijfdatum opgeven bij je verzoek tot uitschrijving (stap 3). Bij afstuderen kún je je uitschrijven per de 1e van de maand volgend op je examendatum, je mag ook voor het resterende collegejaar ingeschreven blijven.

Restitutie collegegeld

Je uitschrijfverzoek wordt binnen 8 weken afgehandeld en eventueel te veel betaald collegegeld gerestitueerd. Je bent na uitschrijving alleen collegegeld verschuldigd voor de maanden dat je ingeschreven hebt gestaan. Heb je meer betaald, dan krijg je per uitgeschreven maand 1/12e van het totale collegegeld voor dat collegejaar terug.

Let op! Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus, krijg je GEEN collegegeld gerestitueerd. Premasterstudenten die vanaf 1 september 2013 begonnen zijn krijgen bij een tussentijdse uitschrijving GEEN geld gerestitueerd, zij zijn sowieso de gehele pre-mastervergoeding verschuldigd.

Studiefinanciering en OV stopzetten

Je recht op studiefinanciering en OV vervalt per je datum van uitschrijving. Je moet deze zelf stopzetten bij DUO. Dus als je je bijvoorbeeld per 1 oktober uitschrijft, zet je ook per 1 oktober je studiefinanciering en OV stop en doe je dit vóór 1 oktober.

Let op! Wanneer je 30 jaar of ouder bent, en je studiefinanciering en OV stopzet, kun je deze niet meer activeren.

(Financiële) gevolgen en regelingen

Stop je voortijdig met je studie, en ga je ook niet meer, of pas later, verder studeren? Stop je in het 1e bachelorjaar? Of stop je met je opleiding vanwege overmacht, zoals ziekte en/of handicap, bijzondere familieomstandigheden, of wachttijd vanwege co-schappen (Diergeneeskunde)? Dan zijn er een aantal financiële gevolgen en regelingen waarvan je beter op de hoogte kunt zijn.

Let op! Als je geen student meer bent vervalt ook je recht op eventuele andere overeenkomsten die je als student hebt afgesloten, zoals een studentenverzekering, studentenbankrekening, studentenverblijfsvergunning, en studentenhuisvesting.

Wanneer hoef ik me niet uit te schrijven?

Wil je per september niet meer ingeschreven staan? Of besluit je in de maand juni, juli of augustus te stoppen? Dan hoef je GEEN uitschrijfverzoek te doen. Je huidige inschrijving komt automatisch te vervallen per 1 september. Je mag ook na afstuderen voor de rest van het collegejaar ingeschreven blijven, en hoeft je dus niet uit te schrijven. Wél dien je zelf je studiefinanciering en OV stop te zetten bij DUO per 1 september.

Kan ik mijn inschrijving nog annuleren?

Je kunt je (verzoek tot) inschrijving annuleren tot vóór aanvang van je opleiding. Bij inschrijving per 1 september kun je tot en met 31 augustus annuleren en bij inschrijving per 1 februari (voor sommige (pre)master programma’s) tot en met 31 januari. Je bent in dit geval GEEN collegegeld verschuldigd.

Na uitschrijving

Wil je je later weer herinschrijven voor dezelfde opleiding, dan kan dat in beginsel alleen per 1 september, het begin van een collegejaar. Twijfel je nog tussen studeren en werken? Bekijk dan jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt of vraag advies aan de studieloopbaanadviseur.