Wil je het volgende collegejaar doorgaan met je opleiding? Zorg dan dat je je opnieuw inschrijft voor het nieuwe collegejaar bij Studielink.

Let op: Herinschrijven kan tot uiterlijk 31 augustus! Zorg ervoor dat je tijdig je herinschrijfverzoek via Studielink indient.

Wat ga jij volgend collegejaar doen?

Als je het volgende studiejaar je opleiding wilt vervolgen (van eerste naar tweede jaar, van tweede naar derde jaar enzovoorts), kun je vanaf 6 mei in Studielink je herinschrijfverzoek indienen. In Studielink geef je ook aan hoe je het collegegeld betaalt.

Bekijk ook de handleidingen van Studielink over Herinschrijven en Digitale machtiging.

Als je je wilt herinschrijven voor een privaatgefinancierde master of een Erasmus Mundus-programma, dien je contact op te nemen met je opleiding.

Let op! Je kunt je in beginsel alleen nog (her)inschrijven per 1 september. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk met toestemming van de faculteit. Er is een uitzondering voor masteropleidingen met een officiële februari-instroom; voor deze opleidingen kun je je (wanneer je voor het eerst start met deze opleiding) inschrijven per 1 februari.
Met vragen hierover kun je contact opnemen met jouw studiepunt:www.uu.nl/studiepunten.

Als je je niet wilt herinschrijven, klik dan in Studielink bij de betreffende opleiding op de knop 'Niet herinschrijven'.

Bekijk ook de handleiding van Studielink over 'Ik wil me niet herinschrijven'.

Wil je eerder stoppen met je opleiding, kijk dan opwww.uu.nl/studenten/uitschrijven voor verdere informatie. Uitschrijven heeft mogelijk gevolgen voor je studiefinanciering of voor het collegegeld.

Later beginnen met je opleiding is niet mogelijk. Er is een uitzondering voor masteropleidingen met een officiële februari-instroom; voor deze opleidingen kun je je (wanneer je voor het eerst start met deze opleiding) inschrijven per 1 februari.

Ingeschreven staan voor twee opleidingen heeft mogelijk gevolgen voor je studiefinanciering of voor het collegegeld. Lees meer informatie over collegegeld voor een tweede opleiding en doe de collegegeld-wizard.

Als je een tweede programma binnen één opleiding (met hetzelfde CROHO) wilt gaan doen, dan is het raadzaam om contact op te nemen met je opleiding. Je hebt daar namelijk toestemming voor nodig van je opleiding.

Let op; wil je je voor een nieuwe bacheloropleiding inschrijven, doe dit dan op tijd. Voor bacheloropleidingen met matching geldt een deadline van 1 mei. Ook wanneer je momenteel al ingeschreven staat als student aan de UU, dien je tijdig deel te nemen aan alle verplichte matchingsactiviteiten. Kijk op www.uu.nl/bachelors voor meer informatie.