Let op: sommige cursussen van deze minor hebben voorrangsregels en de inschrijfperiode is korter. Zie voor meer informatie 'Aanmelding en inschrijven' hieronder.

INHOUD 

Best een eigenaardige diersoort, de Homo Sapiens. Want op de een of andere manier zijn we zo gebouwd dat we, in tegenstelling tot bijvoorbeeld onze huisdieren, allerlei hele bijzondere dingen kunnen maken en begrijpen, zoals toespraken, studieboeken, romans, films en series, dans- en theater-performances, schilderijen en installaties, liedjes, games, facebook-pagina’s, apps, en allerlei geschreven of ongeschreven regels die onze cultuur en de instituties daarbinnen vormen. In de verschillende Geesteswetenschappen bestuderen we de aard van al deze objecten; hoe zitten ze in elkaar en waarom, en wat betekenen ze voor de mens en de samenleving?

Uitgangspunt

Uitgangspunt voor de minor Brains & Bodies is dat we voor het vinden van de antwoorden op deze vragen niet alleen goed naar al die objecten moeten kijken, maar ook naar de aard van de denkende en voelende mens die ze maakt en begrijpt. En daarmee bedoelen we: écht goed kijken -- niet alleen maar zelf wat filosoferen over hoe de mens in elkaar zit, of eens een populariserend boekje over het brein doorbladeren, maar echt de diepte in. In deze minor zullen we daarom allerlei recent psychologisch en cognitief neurowetenschappelijk onderzoek over het denken en voelen van de mens systematisch onder de loep nemen, en met geesteswetenschappelijke thema’s verbinden, op een manier die je zal uitdagen om je begrip van alle betrokken vakgebieden te verrijken. Je werkt daarbij samen met een zeer interdisciplinair docententeam, met expertise op het gebied van de media- en cultuurwetenschappen, de taal-, literatuur- en communicatiewetenschappen, de psychologie en de cognitieve neurowetenschappen.

Voorbereiding master

Deze minor bereidt goed voor op de volgende masters:

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels van toepassing zijn.

CURSUSSEN

Wat gaan we doen? In de eerste cursus, Cognitieve neurowetenschap voor Geesteswetenschappers, duiken we, rekening houdend met je achtergrond, diep in het menselijk brein en het lijf er omheen. We bekijken wat dat brein eigenlijk allemaal voor ons doet, en, vanuit evolutie-psychologisch perspectief, waarom. Je raakt bekend met gangbare methoden van psychologisch en cognitief neurowetenschappelijk onderzoek, en je leert hoe je de bewijskracht van dat onderzoek wat beter kan inschatten. In de drie daaropvolgende cursussen verkennen we vervolgens de raakvlakken met specifieke centrale thema’s binnen de Geesteswetenschappen.

In de cursus The Thinking Body bekijken we hoe de cognitieve wetenschappen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van inzichten in de kunsten (met name theater, dans, film en beeldende kunst) en anderzijds hoe kennis die al ontwikkeld is in de kunsten en kunstwetenschappen relevant is voor de cognitieve wetenschappen, dit alles met een accent op ‘embodiment’.

In de cursus De gevoelige communicator duiken we diep in het wetenschappelijk onderzoek naar emoties, en gaan we vervolgens op zoek naar de relaties tussen de emotionele, de sociale, en de communicatieve eigenschappen van Homo Sapiens, met speciale aandacht voor talige communicatie.

En in de cursus De verhalende mens onderzoeken we de verschillende kenmerken en functies van verhalen, in de context van film, literatuur, games, muziek, schilderkunst, etc. Daarbij combineren we telkens theorie uit de Geesteswetenschappen met onderzoek uit verschillende takken van de psychologie, dit om meer grip te krijgen op de rol die verhalen in ons leven spelen (zoals hoe ze onze perceptie kunnen sturen, hoe ze ons meer begrip voor anderen kunnen brengen, of zelfkennis kunnen verdiepen).

Voor wie is deze minor bedoeld?

Deze interdisciplinaire minor is speciaal ontwikkeld voor studenten Geesteswetenschappen die meer willen weten over de rol die het menselijk denken (cognitie) en voelen (emotie) speelt in belangrijke geesteswetenschappelijke thema’s. Maar ook als je gewoon meer wilt weten over de mens, waarom-ie eigenlijk doet wat-ie doet, ben je bij deze minor aan het juiste adres. Studenten van andere faculteiten met belangstelling voor de behandelde onderwerpen zijn eveneens welkom. Als je een beter beeld wilt krijgen van specifieke cursussen, vraag bij de cursuscoördinator(en) dan even de cursushandleiding van vorig jaar op.

Wat heb ik eraan?

Na het volgen van de minor zal je de thema’s in jouw eigen vakgebied op een betekenisvolle manier kunnen relateren aan de nieuwste ontwikkelingen in het psychologisch en cognitief neurowetenschappelijk onderzoek, en wel in twee richtingen:

  • wat betekent al dat onderzoek naar de functies van het brein en diens verankering in lichaam en wereld voor mijn vakgebied;
  • wat kan ik vanuit mijn eigen geesteswetenschappelijke domein zelf t.z.t. aan dergelijk onderzoek bijdragen?

Daarnaast beschik je over allerlei nieuwe inzichten over hoe de mens in elkaar zit, iets wat je later in allerlei beroepen nog heel goed van pas kan komen.

STUDIEPROGRAMMA

De minor Brains & Bodies: Cognitie en emotie in de geesteswetenschappen bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC). De minor is ontworpen om startend in blok 1 te volgen, maar je kunt zonder al te veel problemen ook bij de 2e, 3e of 4e cursus beginnen. Daarnaast kun je ook 1, 2, of 3 losse minorcursussen naar keuze in je profileringsruimte volgen. De minor is deel van de TCS hoofdrichting Theater, Muziek en Dans in Interdisciplinair Perspectief (voorheen Podiumkunsten) en van de LAS hoofdrichting Cognitive and Digital Humanities.

Let op:

  • bij alle cursussen is sprake van een maximum aantal deelnemers, let dus op de eerdere sluiting van de inschrijftermijn. 
  • als je de hele minor wilt volgen, moet je je niet alleen in Osiris voor de minor inschrijven, maar ook voor de desbetreffende specifieke cursussen. 

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.