Corona

Afwezigheid bij colleges

Meld je tijdig af als je niet naar college kunt

» Afmelden voor college
Neem direct contact op met je docent als je niet naar college kunt komen om aangepaste afspraken te maken over het volgen en/of inhalen van onderwijs.

» Als je langere tijd onderwijs moet missen door corona
Neem contact op met je docent en met je studieadviseur. Als je je werkgroep wel online kunt bijwonen, kun je eventueel een medestudent vragen Teams voor je aan te zetten tijdens de les.

Afmelden toets vanwege corona

Vul het toetsafmeldingsformulier in vóór je je toets hebt

» Toets op locatie
Als je vanwege quarantaine of corona niet naar een toets kunt komen, moet je je afmelden via het toetsafmeldingsformulier. Je hoeft geen bewijs te overleggen om een alternatieve toets te mogen doen. Deze alternatieve toets geldt dan als je eerste toets. Je hebt daarna nog steeds recht op een reparatietoets.

» Online toets
Als je je afmeldt voor een online toets moet je wel bewijs overleggen. Voor online toetsen blijft de richtlijn ziekmelding van kracht.

Onderwijs & corona

Houd rekening met elkaar

In het onderwijs is momenteel meer toegestaan dan daarbuiten. Daarom is het belangrijk dat we allemaal voorzichtig blijven:

  • kom niet naar de universiteit als je klachten hebt, ook niet als je bang bent daardoor studievertraging op te lopen.
  • meld je tijdig af voor toetsen of college.
  • doe altijd de coronacheck en eventueel een zelftest als je naar de universiteit komt.

Wil je graag een studieadviseur spreken, maar zitten alle afspraakmogelijkheden vol? Bel dan tijdens het telefonisch spreekuur.

Balie Drift 10

Bezoek aan de balie op Drift 10

Voor afspraken bij de balie op Drift 10 geldt: kom alleen en doe een mondkapje op. 

Vragen over het coronavirus?