Academische jaarkalender

In de academische jaarkalender van Geesteswetenschappen staat precies hoe het collegejaar is ingedeeld. Voor cursussen/onderwijsactiviteiten die (mede) verzorgd worden door andere faculteiten kunnen afwijkende data gelden. Houd dit dus goed in de gaten!

Uitleg

 • Onderwijsvrije week: geen onderwijs, toetsen en herkansingen.
  In overleg met de docent kunnen er groeps-/individuele afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het inleveren van een opdracht, herkansingen of feedbackmomenten.
 • Reflectieweek: geen onderwijs en toetsen.
  Studenten en docenten zijn beschikbaar voor herkansingen, reflectie, feedback, tutoraat en voorlichtingsactiviteiten.
 • Kerstreces: geen onderwijs, toetsen en herkansingen.
  Studenten hoeven niet beschikbaar te zijn voor onderwijs- en studieactiviteiten.
 • Zomerreces: geen onderwijs en toetsen.
  In overleg met de docent kunnen er groeps-/individuele afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het inleveren van een opdracht, herkansingen of feedbackmomenten.
Academische jaarkalender Faculteit Geesteswetenschappen
Academische jaarkalender Faculteit Geesteswetenschappen