Speedcoaching

For English, see below.

Wat gaan we doen?

Tijdens speedcoaching, een coachsessie van 30 min., kun je met een ervaren coach praten over wat jou bezighoudt of wat jou in de weg staat bij (mentaal) welbevinden. Ook als je geen specifieke vraag hebt maar alleen even wilt sparren, je hart wilt luchten of twijfelt of coaching jou kan helpen ben je van harte welkom.

Het leven kan je confronteren met allerlei onzekerheden. In nieuwe situaties moet je ieder keer op zoek naar nieuwe antwoorden. Hoe blijf ik zorgen voor mijn mentale gezondheid? Hoe ga ik om met piekeren en met stress? Hoe kan ik me verhouden tot wat er gebeurt in de wereld? Maar ook, hoe ontmoet ik nieuwe mensen of hoe vind ik een goed studieritme?

Tijdens speedcoaching kun je onderzoeken wat voor jou zin heeft, wat jou zin geeft en waar je zin in hebt. Wat voor jou van waarde is, kan richting geven in je leven.


Voor wie?

De workshop is voor alle studenten van de Faculteit Geneeskunde en Graduate School of Life Sciences.

Waar?

Hijmans van den Berghgebouw (ruimte verschilt per coach).

Gesprekken kunnen zowel in het Hijmans van den Berghgebouw plaatsvinden of wandelend. Jij kiest. De verschillende coaches gaan graag met je in gesprek en je kunt bij hen allemaal terecht met dezelfde vragen of onderwerpen. Hieronder kun je meer over hen lezen en toch nog wat gerichter kiezen mocht je dat willen.

Wanneer?

10 oktober, 9.00 -17.00 uur (30 min. per sessie)

Voertaal?

Nederlands of Engels.

Aanmelden?

Je kunt hier zelf een gesprek inplannen.

 

What are we going to do?

During speedcoaching, a coachsession of 30 minutes, you can talk to an experienced coach about what's on your mind or what's bothering you in terms of (mental) well-being. Even if you don't have a specific question and just want to bounce ideas, vent your feelings, or are unsure whether coaching can help you, you are warmly welcome. 
Life can confront you with various uncertainties. In new situations, you must constantly search for new answers. How do I continue to take care of my mental health? How do I deal with overthinking and stress? How do I relate to what's happening in the world? But also, how do I meet new people or find a good study routine? 
During speed coaching, you can explore what makes sense for you, what brings meaning to you, and what you're enthusiastic about. What holds value for you, can provide direction in your life. For whom?

All students of the Faculty of Medicine and the Graduate School of Life Sciences.

Where?

Hijmans van den Bergh building (room is different for every coach).

Conversations can take place either in the Hijmans van den Bergh building or while walking. It's your choice. The various coaches are eager to engage in conversations with you, and you can approach all of them with the same questions or topics. Below, you can read more about them and make a slightly more targeted choice if you wish.

When?

October 10, 9.00 - 17.00 hrs (30 min. per session)

Language?

Dutch or English.

Aanmelden?

Plan a session yourself via this link.