Hier vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Coronavirus (Covid-19)

Blijf thuis  en laat je testen. Onder klachten wordt verstaan: hoesten, verkoudheidsklachten, koorts of verhoging, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies. Pas bij een negatieve testuitslag mag je weer naar het gebouw komen.

Als je niet naar een toets of naar onderwijs mag komen, stuur dan een mail naar de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl), met een cc naar de coördinator van de betreffende cursus.

 

Het is in dat geval niet toegestaan om fysiek onderwijs te volgen of een fysieke toets te maken. Pas bij een negatieve testuitslag mag je weer naar het gebouw komen.

Als je niet naar een toets of naar onderwijs mag komen, stuur dan een mail naar de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl), met een cc naar de coördinator van de betreffende cursus.

Blijf thuis en ga 10 dagen in thuisquarantaine. Laat je opnieuw testen zodra je 24-uur klachtenvrij bent. Pas bij een negatieve testuitslag mag je weer naar het gebouw komen.

Als je niet naar een toets of naar onderwijs mag komen, stuur dan een mail naar de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl), met een cc naar de coördinator van de betreffende cursus.

Verder beleid volgt.

 

 

Blijf thuis en laat je testen als je klachten hebt. Onder klachten wordt verstaan: hoesten, verkoudheidsklachten, koorts of verhoging, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies. Pas bij een negatieve testuitslag mag je weer naar het gebouw komen.

Als je niet naar een toets of naar onderwijs mag komen, stuur dan een mail naar de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl), met een cc naar de coördinator van de betreffende cursus.

Blijf thuis en laat je testen als je klachten hebt. Onder klachten wordt verstaan: hoesten, verkoudheidsklachten, koorts of verhoging, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies. Pas bij een negatieve testuitslag mag je weer naar het gebouw komen.

Als je niet naar een toets of naar onderwijs mag komen, stuur dan een mail naar de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl), met een cc naar de coördinator van de betreffende cursus.

In dat geval blijf je thuis tot 10 dagen na het laatste contact. Indien 1,5 m afstand niet te handhaven is, blijf je thuis tot 10 dagen nadat de huisgenoot hersteld is (24 uur klachtenvrij). Je hoeft je zelf niet te laten testen zolang je zelf geen klachten hebt. Wanneer je klachten krijgt laat je je wel testen. Is de uitslag negatief (heb je geen COVID-19) dan mag je nog steeds niet naar het gebouw komen tot de quarantaineperiode voorbij is.

Als je niet naar een toets of naar onderwijs mag komen, stuur dan een mail naar de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl), met een cc naar de coördinator van de betreffende cursus.

In- en uitschrijven

Je kunt je met ingang van elke maand uitschrijven. Voor elke resterende maand van het studiejaar wordt dan een twaalfde deel van het collegegeld terugbetaald (of niet meer geïnd), tenzij je voor één of meer andere opleidingen ingeschreven wilt blijven staan. Schrijf je je per 1 juli of 1 augustus uit, dan wordt er geen collegegeld gerestitueerd.

Hou er rekening mee dat uitschrijven consequenties heeft voor je studiefinanciering en voor je OV-reisproduct. Je solis-ID blijft nog wel actief tot 180 dagen na je uitschrijving.  Alle informatie vind je op https://students.uu.nl/praktische-zaken/in-en-uitschrijving. Bij problemen met in en uitschrijvingen, meld je bij de studieadviseurs.

Mocht je overwegen om je tijdelijk uit te schrijven in afwachting van betere tijden en meer mogelijkheden voor fysiek onderwijs, dan willen we jullie er wel op attenderen dat we slechts een heel beperkt aantal reserveplekken hebben in het rooster voor de coschappen. SUMMA is nu eenmaal een hele compacte opleiding, en om dat mogelijk te maken is een strakke roostering  noodzakelijk. De kans dat lange wachttijden gaan ontstaan als mensen zich tijdelijk uitschrijven is erg groot. Ons verzoek is dus om dat niet zomaar te doen, maar alleen in overleg met studieadviseurs en opleidingscoördinator.

We doen ons uiterste best om de studievertraging zoveel mogelijk te beperken.

Voor de laatste informatie over financiële steun aan studenten bij studievertraging, kijk op de pagina van de UU over geldzaken en wonen: op https://students.uu.nl/praktische-zaken/de-coronacrisis-wonen-en-geldzaken.
Als je hier vragen over hebt, bespreek deze dan met de studie adviseur.             

Onderwijs en toetsing

Vanaf studiejaar 2020-2021 vindt er weer beperkt onderwijs op locatie plaats met een focus op het vaardigheids-/practicumonderwijs. Het merendeel van het onderwijs zal echter online worden aangeboden. Voor een goede interactie tussen studenten en docenten is het van belang dat je elkaar “ziet” tijdens de online werkgroepen.

 

 

Hijmans van den Berghgebouw

Voor jullie en onze veiligheid geldt dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden. Dit betekent dat er looproutes met pijlen uitgezet zijn en dat je niet overal kunt zitten. In deze video vertellen we de basisregels voor het Hijmans van den Berghgebouw. Neem deze video goed door. Het belangrijkste is wel: neem je verantwoordelijkheid en houd je aan de regels. 

Voor veilig werken en studeren vragen wij je daarnaast om je aan de volgende regels te houden:

 • Heb je klachten die passen bij het coronavirus, heb je een huisgenoot met klachten, of geldt voor jou het dringende quarantaine advies na verblijf in het buitenland? Blijf dan thuis en kom niet naar de universiteit of naar evenementen op locatie.
  Heb je zelf klachten laat je testen.
  Klik hier voor meer informatie over wanneer thuis te blijven. Kijk ook bij de FAQ onder Coronavirus (Covid-19). Kun je geen onderwijs op locatie volgen neem dan contact op met de cursuscoördinator en studieadviseur.
 • Neem je verantwoordelijkheid: Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van anderen, schud geen handen, was regelmatig je handen met zeep, nies/hoest in je elleboog en maak gebruik van papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Ga naar binnen via de hoofdingang van het Hijmans van den Berghgebouw (HvdB-gebouw) aan de Universiteitsweg. De hoofdingang van het UMC Utrecht is gesloten. Als je het gebouw binnenkomt, vindt er een triage/gezondheidscheck plaats.
 • Volg de aanwijzingen over aangegeven looproutes en andere informatie in het HvdB-gebouw op.
 • Neem zoveel mogelijk de trap en houdt rechts aan. 

In het gebouw zijn corona coördinatoren aanwezig die zorgen dat bovengenoemde regels worden nageleefd. Volg hun aanwijzingen op en reageer op hen zoals je zelf benaderd wilt worden. Onthoud goed: de regels zijn voor jullie veiligheid en die van anderen.

Kroonluchter
Tijdens eventuele pauzes kun je buiten verblijven of in de Kroonluchter. De Kroonluchter is zodanig ingericht dat je op veilige afstand van elkaar je zelf meegebrachte eten en drinken kunt nuttigen. Het restaurant in de Kroonluchter is open van 11.30 - 13.30 uur. Wij vragen je niet naar het restaurant De Brink of de Pitstop te gaan om daar wat eten of drinken te kopen of te pauzeren. Vanwege de veiligheid vragen we je om alleen te zitten op de plekken die hiervoor bestemd zijn. Verschuif geen stoelen of tafels. De Kroonluchter is alleen toegankelijk tussen 10.00 en 15.30 uur.

Studeren in het Studielandschap
Wegens Covid-19 is het Studielandschap in het Hijmans van den Berghgebouw sinds maandag 16 maart 2020 gesloten. Nu het nieuwe collegejaar 2020-2021 is begonnen, gaat het Studielandschap ook gedeeltelijk weer open.

Vanaf maandag 14 September 2020 zijn op de 2e en 3e verdieping van het Hijmans van den Berghgebouw de paarse cabines weer beschikbaar voor studenten. Deze cabines dien je vooraf te reserveren. Dat kan via https://www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_SLSr
Er zijn in totaal 49 paarse cabines die gereserveerd kunnen worden om te studeren.

Let op: Neem je reserveringsbevestiging mee op je telefoon als bewijs.

Het Studielandschap is alleen op reservering te bezoeken in verband met eventueel Corona-contactonderzoek. Het is niet de bedoeling dat je onaangekondigd plaatsneemt in één van de cabines. Dus zorg goed voor elkaar, en meld je van tevoren aan!

Voor vragen kun je terecht bij owcsdict@umcutrecht.nl of telefonisch via 088 75 53418.

Fietsenstalling
De rode overdekte fietsenstalling naast het HvdB-gebouw is geopend. Houdt ook in de fietsenstalling je aan de genoemde regels.

Gebouwen van de Universiteit Utrecht

Heb je de komende tijd les in een ander gebouw van de Universiteit Utrecht? Houd je aan de richtlijnen die in het gebouw van de Universiteit Utrecht gelden. Kijk hiervoor op de site van de Universiteit Utrecht. Zoals je merkt, kunnen de aanwijzingen verschillen per gebouw. Kijk voordat je naar een gebouw gaat, welke aanwijzingen daar gelden.

 

 

Er zijn een aantal vragen gekomen naar aanleiding van de mail over de toetsinzage. Daarom hieronder een duidelijker beschrijving wanneer en hoe een inzage de komende tijd plaats zal vinden:

 • Inzages voor toetsen, waar normaliter veel studenten verwacht worden (zoals I&I1, Circulatie2), gaan niet door.
 • Inzages voor toetsen, waar normaliter max. 5 studenten verwacht worden (zoals de gekleurde blokken/herkansingen) kunnen mondeling plaatsvinden. Voorwaarde (vanwege privacy) is dat de mondelinge inzage individueel en via telefoon/videoconferencing plaatsvindt gedurende de coronacrisis.

 

Afgelopen weken zijn de roosters van M1 en M2 bekend gemaakt. Naar aanleiding hiervan zijn er veel vragen binnen gekomen. In de mail van 6 augustus hebben we hebben geprobeerd een zo goed mogelijke toelichting te geven op de indelingscriteria voor de roosters, omdat er toch nog veel vragen leefden, is erop 20 augustus een webinar georganiseerd. Dank aan alle studenten die hierbij aanwezig waren. We begrijpen dat niet iedereen in de gelegenheid was om de webinar bij te wonen. Daarom hieronder korte samenvatting opgenomen van de belangrijkste punten die besproken zijn.

Uitgangspunten indeling

 • Er zijn meer coassistenten dan coschapplekken.
 • Hierdoor zijn er wachttijden en is er helaas minder flexibiliteit mogelijk, dit vinden we vanuit de opleiding ook heel vervelend.
 • Het uitgangspunt bij het indelen is geweest om zo veel mogelijk studenten zo min mogelijk vertraging op te laten lopen.
 • Blokken zijn waar mogelijk door gegaan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk studenten konden blijven studeren en om later op in het rooster ruimte te creëren om coschappen in te halen.
 • De zomerperiode is zo veel mogelijk om gebruikt afgebroken links zo snel mogelijk te kunnen afronden.
 • Capaciteitsuitbreiding is noodzakelijk om achterstanden weg te werken.
  Deze uitbreiding wordt bereikt door aanpassing van de LINK’s, locaties zelf hebben geen hogere capaciteit beschikbaar. We denken jullie met de aangepaste LINK coschappen ook goed voor te kunnen bereiden op een waarschijnlijk definitief veranderd zorglandschap (waarbij er bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt zal gaan worden van online en e-consulten) en daarmee jullie een volwaardige opleiding te bieden.
 • In overleg met de Examencommissie worden toelatingseisen voor verschillende jaren en vakken aangepast om wachttijden op te vullen door keuzestages, STARTblok en wetenschapsstages eerder te kunnen volgen.
 • Het bekend maken van het rooster van eind juli duurde lang. De coschap capaciteit veranderde per dag, de indelers hebben zo lang mogelijk gewacht om een zo accuraat mogelijk beeld te hebben van de capaciteit. En om zoveel mogelijk studenten een indeling te kunnen geven.

 
Toelichting indelingscriteria

 1. Studenten die vanwege zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, zoals gemeld bij de studieadviseur, aanspraak maken op een specifieke plaatsing.
  Indelers krijgen geen details over waarom studenten hier aanspraak op maken. Studieadviseurs schatten dit zelf in. Elk verzoek wordt uitgebreid bekeken, niet ieder verzoek wordt zomaar toegekend.
 2. Studenten die een eventuele vrije periode tot zij zijn ingedeeld worden voor een blok of LINK niet of zeer lastig kunnen vullen met ander onderwijs.
 3. Studenten die een LINK moeten inhalen die ze in 19/20 niet hebben kunnen doen.
  Hier is ook gekeken of mensen nog keuzestages en/of andere naar voren te halen vakken open hadden staan.
 4. Overige studenten die recht hebben op een indeling voor de master.
  We kunnen nu niet voor iedereen plek bieden om dit masterjaar compleet te lopen. Mensen kunnen nog een indeling verwachten voor de tweede helft van het jaar.  Als je nu niet bent ingeroosterd tot januari is de kans klein dat je alsnog voor deze periode een indeling ontvangt.

 
Gedurende de wachttijd kun je andere activiteiten ondernemen (uitschrijven, werken, een minor etc.). Je komt NIET onderaan de indelingslijst te staan. De indelers proberen in oktober een complete indeling te maken voor iedereen. Het is een uitermate complexe puzzel en lastig om met alle wensen rekening te houden.

Alle opleidingen werken op dit momenten aan mogelijke oplossingen om het onderwijs op een andere manier door te laten gaan en om maatregelen te nemen om mogelijk studievertraging te voorkomen. Samen met de docenten werkt de opleiding aan de inzet van digitaal onderwijs voor op korte termijn. De opleiding houdt je op de hoogte via je students-e-mail account van de Universiteit Utrecht.

Mocht je vanwege ziekte ook deze alternatieve onderwijsmogelijkheden niet kunnen volgen, stuur dan een mail naar de coördinator van de opleiding (bachelor Geneeskunde: I.E.Thunnissen@umcutrecht.nl, master Geneeskunde: A.C.Drenth-vanMaanen@umcutrecht.nl, SUMMA: A.vanRoyen@umcutrecht.nl) met daarin in ieder geval de volgende informatie:

 • je naam en studentnummer;
 • de naam van het vak of de vakken waarvan je verplicht onderwijs hebt gemist of gaat missen;
 • tot wanneer je (vooralsnog) niet aanwezig kunt zijn;
 • het jaar van de studie waarin je zit en de groepsindeling die je binnen dat jaar hebt.

De opleidingscoördinator kijkt vervolgens op welke manier het gemiste onderwijs kan worden ingehaald of gecompenseerd.

Stages en coschappen

Na een periode waarin alle coschappen stil hebben gelegen, zitten we inmiddels volop in het proces van de herstart. De coschap plekken kunnen nog niet allemaal het oorspronkelijke aantal coassistenten ontvangen. Daarom zijn er nieuwe roosters gemaakt en wordt iedereen opnieuw ingedeeld. Daarnaast is de opbouw van de LINKs aangepast.

De patiëntenzorg ziet er door de Covid-19 situatie niet meer hetzelfde uit als voorheen. We hebben ook te maken met nieuwe richtlijnen en protocollen i.v.m. Covid-19. Landelijke richtlijnen die voor iedereen gelden, richtlijnen die voor alle medische opleidingen gelden en richtlijnen per instelling, gericht op het veilig en verantwoord leren en werken in de gezondheidszorg. Dit vraagt van jou specifieke voorbereiding op de coschappen.

In dit handboek geven we aandachtspunten, tips en richtlijnen en informeren we je over de opbouw van de LINKs/coschappen.

Doel van dit document is om de coassistenten uit bachelor jaar 3, master jaar 1, 2 en 3 en SUMMA jaar 3 en jaar 4 voor te bereiden op de herstart van de coschappen door aandachtspunten, tips en richtlijnen te delen en jullie te informeren over de opbouw van de LINKs/coschappen. Tevens geeft het informatie over het andere onderwijs, met name over tijdelijk aangepaste regelgeving voor toegang tot dit onderwijs, zodat wachttijden zoveel mogelijk beperkt worden.

Let op, de linkjes die in het document zijn ingevoegd kunnen in verloop van tijd verouderd raken en niet goed meer werken. Lees dit handboek goed door voordat je begint met je coschappen.

 

Na een periode waarin alle coschappen stil hebben gelegen, zitten we inmiddels volop in het proces van de herstart. De coschap plekken kunnen nog niet allemaal het oorspronkelijke aantal coassistenten ontvangen. Daarom zijn er nieuwe roosters gemaakt en wordt iedereen opnieuw ingedeeld. Daarnaast is de opbouw van de LINKs aangepast.

De patiëntenzorg ziet er door de Covid-19 situatie niet meer hetzelfde uit als voorheen. We hebben ook te maken met nieuwe richtlijnen en protocollen i.v.m. Covid-19. Landelijke richtlijnen die voor iedereen gelden, richtlijnen die voor alle medische opleidingen gelden en richtlijnen per instelling, gericht op het veilig en verantwoord leren en werken in de gezondheidszorg. Dit vraagt van jou specifieke voorbereiding op de coschappen.

In dit handboek geven we aandachtspunten, tips en richtlijnen en informeren we je over de opbouw van de LINKs/coschappen.

Doel van dit document is om de coassistenten uit bachelor jaar 3, master jaar 1, 2 en 3 en SUMMA jaar 3 en jaar 4 voor te bereiden op de herstart van de coschappen door aandachtspunten, tips en richtlijnen te delen en jullie te informeren over de opbouw van de LINKs/coschappen. Tevens geeft het informatie over het andere onderwijs, met name over tijdelijk aangepaste regelgeving voor toegang tot dit onderwijs, zodat wachttijden zoveel mogelijk beperkt worden.

Let op, de linkjes die in het document zijn ingevoegd kunnen in verloop van tijd verouderd raken en niet goed meer werken. Lees dit handboek goed door voordat je begint met je coschappen.

Na een periode waarin alle coschappen stil hebben gelegen, zitten we inmiddels volop in het proces van de herstart. De coschap plekken kunnen nog niet allemaal het oorspronkelijke aantal coassistenten ontvangen. Daarom zijn er nieuwe roosters gemaakt en wordt iedereen opnieuw ingedeeld. Daarnaast is de opbouw van de LINKs aangepast.

De patiëntenzorg ziet er door de Covid-19 situatie niet meer hetzelfde uit als voorheen. We hebben ook te maken met nieuwe richtlijnen en protocollen i.v.m. Covid-19. Landelijke richtlijnen die voor iedereen gelden, richtlijnen die voor alle medische opleidingen gelden en richtlijnen per instelling, gericht op het veilig en verantwoord leren en werken in de gezondheidszorg. Dit vraagt van jou specifieke voorbereiding op de coschappen.

In dit handboek geven we aandachtspunten, tips en richtlijnen en informeren we je over de opbouw van de LINKs/coschappen.

Doel van dit document is om de coassistenten uit bachelor jaar 3, master jaar 1, 2 en 3 en SUMMA jaar 3 en jaar 4 voor te bereiden op de herstart van de coschappen door aandachtspunten, tips en richtlijnen te delen en jullie te informeren over de opbouw van de LINKs/coschappen. Tevens geeft het informatie over het andere onderwijs, met name over tijdelijk aangepaste regelgeving voor toegang tot dit onderwijs, zodat wachttijden zoveel mogelijk beperkt worden.

Let op, de linkjes die in het document zijn ingevoegd kunnen in verloop van tijd verouderd raken en niet goed meer werken. Lees dit handboek goed door voordat je begint met je coschappen.

Vanaf 13 juli kunnen alle onderzoekslaboratoria werken op een maximale capaciteit van 75 procent. Dit betekent dat nog eens 250 extra medewerkers en 75 stage-studenten per dag mogen komen werken in de research labs. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met je begeleider.
De ervaringen met opschaling in de research labs tot 50 procent sinds 22 juni laten zien dat de opgestelde protocollen voor veilig werken in de onderzoekslaboratoria uitvoerbaar zijn. Aanwezigheid wordt online aangemeld, geregistreerd en monitoring via tracers is opgestart. De laboratoria en looproutes zijn ingericht om de aanbevolen 1,5 meter afstand te houden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Voor onderzoekers blijft gelden dat zij alleen naar de laboratoria komen voor werkzaamheden die alleen in het UMC Utrecht uitgevoerd kunnen worden. Verder werken zij vanuit huis. Voor alle collega’s en stage-studenten die in de researchlabs werken, gelden dezelfde maatregelen en randvoorwaarden.

Op zoek naar een wetenschapsstage?

Ben je op zoek naar een wetenschapsstage? Kijk dan op uu.konjoin.nl

Vanuit de opleiding volgt binnenkort een oproep aan de wetenschappers om stageplaatsen op deze site aan te bieden.

Stages buitenland

In verband met de toenemende onzekerheid over de situatie in het buitenland en het feit dat in hoog tempo landen hun grenzen aan het sluiten zijn, adviseren wij met klem Nederlandse studenten in het buitenland om terug te keren naar huis. Meer informatie over dit advies vind je op de UU website: https://www.uu.nl/organisatie/praktische-zaken/coronavirus/coronavirus-u...

Neem voor meer informatie contact op met het international.office@umcutrecht.nl

Het beleid over internationale stages staat op deze pagina weergegeven.

Afstuderen

Er worden op beperkte schaal 1,5 meter buluitreikingen georganiseerd met minimale aanwezigheid van gasten. Aanwezigheid bij de uitreiking van je eigen afsluitblok wordt uiteraard verwacht. De uitreikingen worden gelivestreamed vanuit het Academiegebouw, zodat vrienden en familie mee kunnen kijken. De portfoliogesprekken blijven vooralsnog online plaatsvinden.

De formulieren t.b.v. je buluitreiking (persoonlijk praatje, CV en overzicht schakeljaar) en jouw UMC pas lever je in bij STIP. Je dient hiervoor een afspraak te maken. Dit kan via het online afsprakensysteem.

Vrijwilligerswerk

Ga voor meer informatie en mogelijkheden naar de pagina Vrijwilligerswerk op de coronavirus pagina van jouw opleiding.

Als je vrijwilligerswerk doet dat niet via de UMC Utrecht Werkwinkel loopt, let dan op dat alles goed geregeld is. Zorg bijvoorbeeld dat je goed verzekerd bent en dat het veilig voor je is. Het dringende advies is om NIET te werken met bewezen corona positieve patiënten.

Velen van jullie hebben zich inmiddels aangemeld voor (vrijwilligers)werk, waarvoor hulde! De opleiding krijgt veel vragen van studenten of het is toegestaan om op plekken te werken waar COVID-19 positieve patiënten zijn of waar een hoog risico op besmetting is, zoals werken in de thuiszorg. Vanuit de opleiding adviseren we om niet met bewezen COVID-19 positieve patiënten te werken vanwege je eigen veiligheid. Het werk valt echter buiten de opleiding, dus het is aan jou of je dit risico accepteert. Let er wel op dat (vrijwilligers)werk niet onder de verzekering van de opleiding valt.

Contact

We begrijpen dat jullie met veel vragen zitten en dat jullie die uiteraard graag zo snel mogelijk beantwoord zien. Het is dan handig als je je vraag direct op de juiste plek stelt. Daarom hierbij een overzicht waar je met welke vragen terecht kan. Houdt er rekening mee dat je vraag door de drukte mogelijk niet direct beantwoord wordt.

Coschappen

WEL:

 • Fouten in het rooster (overlap tussen blokken/LINKS, indeling voor een vak dat al gevolgd is, geen onderwijs volgen).
 • Concrete ruilverzoeken met toestemming van beide studenten.
 • Inschrijvingen in Osiris (voor nu zal het echter enkele weken duren voordat alles correct in Osiris staat).

NIET:

 • Voor wachtlijstverzoeken
 • Indien geen indeling voor rest van het collegejaar

STIP
Algemene vragen en vrijwel alle administratieve zaken.

Studieadviseurs
Studie informatie, ondersteuning bij: studievertraging, studieplanning, twijfels over studiekeuze, ziekte, persoonlijke omstandigheden, bemiddeling examencommissie of docenten, in- en uitschrijven.

Blok- en Link Groen secretariaten
Hier kun je terecht met specifieke vragen over het onderwijsblok of link, waarvoor je ingeroosterd bent.

Opleidingscoördinator
Overkoepelende problemen, of als je via de reguliere routes vastloopt.