Perfect of PerfACT?/Perfect or PerfACT?

For English, see below.

Wat gaan we doen?

Perfectionisme kan veel opleveren: je maakt werk van hoge kwaliteit, je bent voor iedereen aardig en attent, je maakt (vrijwel) geen fouten. Helaas heeft dit ook een prijskaartje. Perfect zijn kost veel tijd en moeite, en is soms uitputtend. Heb je het gevoel dat je wordt geleefd door je perfectionisme? Wil je het anders?

In deze workshop gebruiken we werkwijzen uit de Acceptance and Commitment Therapie (ACT). Het is een handreiking om meer ontspannen te leven op basis van wat werkelijk voor jou belangrijk is.

Door wie?

Nynke Okma en Marte Otter.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor studenten van de faculteit geneeskunde en de Graduate School of Life Sciences die willen leren om anders om te gaan met perfectionisme.

Waar?

Hijmans van den Berghgebouw, ruimte 2.05.

Wanneer?

Deze training bestaat uit twee momenten van 1,5 uur. Op dinsdag 28 november en dinsdag 12 december van 18.15 - 19.45 uur.

Voertaal?

Nederlands. 

Aanmelden?

Aanmelden kan via deze link.

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met ons via studentbegeleiding@umcutrecht.nl

 

What are we going to do?

Perfectionism can be of great benefit: you produce high-quality work, you're kind and attentive to everyone, and you make (almost) no mistakes. Unfortunately, this also comes with a price tag. Being perfect takes a lot of time and effort and is sometimes exhausting.

Do you feel like you're being driven by your perfectionism? Do you want it to be different?

In this workshop, we utilize techniques from Acceptance and Commitment Therapy (ACT). It's a tool to live more relaxedly based on what truly matters to you.

This workshop contains of two meetings of 1,5 hour.

By whom?

Nynke Okma and Marte Otter.

For whom?

This workshop is meant for students of the faculty of medicine and the Graduate School of Life Sciences who want to learn to deal with perfectionism differently.

Where?

Hijmans van den Bergh building room 2.05.

Dates?

This workshop contains two meetings of 1,5 hour. On Tuesday November 28 and December 12, from 1815-19.45 hrs.

Language?

Dutch. 

Registration?

You can sign up via this link.

Contact

Do you have any questions? Please contact us via studentbegeleiding@umcutrecht.nl