Omgaan met perfectionisme/Dealing with perfectionism

For English, see below.

Wat gaan we doen?

Perfectionisme kan veel opleveren: je maakt werk van hoge kwaliteit, je bent voor iedereen aardig en attent, je maakt (vrijwel) geen fouten. Helaas heeft dit ook een prijskaartje. Perfect zijn kost veel tijd en moeite, en is soms uitputtend. Heb je het gevoel dat je wordt geleefd door je perfectionisme? Wil je het anders?

In deze workshop gebruiken we werkwijzen uit de Acceptance and Commitment Therapie (ACT). Het is een handreiking om meer ontspannen te leven op basis van wat werkelijk voor jou belangrijk is.

Door wie?

Nynke Okma en Marte Otter.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor studenten van de faculteit geneeskunde en de Graduate School of Life Sciences die willen leren om anders om te gaan met perfectionisme.

Waar?

Hijmans van den Berghgebouw, ruimte 2.79

Wanneer?

Deze training bestaat uit 1 avond op dinsdag 21 mei van 17.30 - 21.00 uur, inclusief een half uur pauze.

Voertaal?

Engels. 

Aanmelden?

Aanmelden kan via deze link.

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met ons via studentbegeleiding@umcutrecht.nl

..........................................................

What are we going to do?

Perfectionism isn’t all bad: it can bring you a lot. You produce high-quality work, you are kind and attentive to everyone, and you make (almost) no mistakes. Unfortunately, this also comes with a price tag. Trying to be perfect takes a lot of time and effort and can be exhausting at times.

Do you feel like you’re being driven by your perfectionism? Do you want this to change?

In this workshop we will use approaches from ‘Acceptance and Commitment Therapy (ACT)’. It will help you to live in a more relaxed way, with more space to focus on what truly matters to you.

By whom?

Trainers: Nynke Okma en Marte Otter.

For whom?

This training is intended for all students of the Graduate School of Life Sciences and the Faculty of Medicine, who want to learn how to deal with perfectionism differently.

Where?

Hijmans van den Bergh building, room 2.79.

When?

Tuesday, May 21. Time: 5.30 - 9.00 P.M. (a break is included).

Language?

English

Registration?

You can register for this workshop via this link.

Contact

Do you have questions? Please contact us via studentbegeleiding@umcutrecht.nl