29 mei 2019

Meld je aan voor het mentoraat master CRU+!

Bij keuzes, twijfels, uiteenlopende overwegingen, maar juist ook wanneer het goed gaat: tijdens de master hebben veel studenten plezier van net die extra persoonlijke ondersteuning of begeleiding. Daarom is sinds september 2018 het mentoraat masterfase gestart.

De eerste ervaringen met het mentoraat zijn positief: afgelopen studiejaar hebben al ruim 160 studenten een mentor gekregen. Ook jij kunt je nu aanmelden voor een mentor – want iedere student verdient een gesprekspartner en begeleider!

Waarom een mentorstelsel in de master?

Het doel van het mentoraat is om je te begeleiden in je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens de driejarige masterfase, als je gedurende coschappen ervaring opdoet in de kliniek, denk je na over hoe je je toekomst wil vormgeven. Veel studenten vinden het nuttig dit met een meer ervaren arts te delen, als persoonlijke begeleiding in deze cruciale fase van de opleiding. De voorkeuren die je hier ontwikkelt en keuzes die je maakt, hebben immers invloed op je verdere loopbaan.

Wat doet een mentor?

Binnen het mentoraat sta jij als student centraal. Een mentor is voor jou een laagdrempelig aanspreekpunt en sparringpartner. Je kunt praten over studievoorgang, toekomstkeuzes (qua specialisatie maar bijvoorbeeld ook over het wel of niet doen van onderzoek), persoonlijke ontwikkeling, welzijn, eventuele problemen en oplossingen. Met je mentor bouw je een vertrouwensrelatie op. Door persoonlijk contact met je mentor kunnen afspraken op maat worden aangeboden. De mentor kan je adviseren en zo nodig doorverwijzen. Denk hierbij aan een studieadviseur, career officer of coach.

Je wordt gekoppeld aan een arts (aios, promovendus of specialist), waarmee je twee individuele gesprekken per jaar hebt (of meer als daar behoefte aan is). We streven naar een goede match tussen mentor en student, waarbij we zo goed mogelijk rekening proberen te houden met je opgegeven voorkeuren in het aanmeldformulier.  

Wie kan zich aanmelden?

Je kunt je aanmelden als je in studiejaar 2019-2020 met de master gaat beginnen, maar ook als je momenteel al in de master zit.

Studenten die komend jaar met de master gaan beginnen krijgen voorrang op de indeling.

Wanneer moet ik me aanmelden?

Als je je voor 1 augustus opgeeft, dan wordt er naar gestreefd om je in augustus een mentor toe te wijzen.  Als je je na 1 augustus nog wil aanmelden, stuur dan een mailtje naar GNK-mentoraat@umcutrecht.nl. Dan wordt op dat moment gekeken wat in jouw geval nog mogelijk is.

Wat wordt er van jou verwacht?

Als je je aanmeldt, verwachten we een actieve inzet van jou in het contact (zoeken) met je mentor.

Jij bepaalt waar je het in de individuele gesprekken met je mentor over wil hebben. Voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn niet alleen vragen over je carrière, maar ook juist je welzijn en de werk-privébalans.

Aanmelden en meer informatie?

Als je je wil aanmelden om deel te nemen aan het mentoraat vanaf september 2019, vul dan het aanmeldformulier in: https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht-gnk/mentoraat

Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar GNK-mentoraat@umcutrecht.nl