Mentaal fit: trainen in VR/Mental fitness: training in VR

For English, see below

Wil jij anders leren omgaan met stress en jouw mentale fitheid vergroten? En ben je benieuwd wat VR daarin voor jou kan betekenen? Meedoen aan deze pilot biedt jou de unieke kans om op een andere manier met stress om te gaan en om te leren hoe jij effectief jouw eigen ‘aan’ en ‘uit’ knop kunt bedienen. Iets waar je de rest van je leven wat aan hebt.

We ervaren allemaal wel eens stress. Maar wanneer is het te veel? Te veel stress brengt faalangst, burn-outverschijnselen, prestatie- en publicatiedruk met zich mee. Je kunt ook last hebben van te weinig stress: dat zorgt voor concentratieverlies, verveling en bore-out. Naast de directe link met stress kan  het ineffectief met stress omgaan jou ook op andere vlakken remmen. Denk hierbij aan weinig zelfvertrouwen, lage assertiviteit en moeite met grenzen aangeven. Deze klachten kunnen grote effecten hebben op jouw mentale en fysieke gezondheid. In deze pilot geven we jou de unieke kans om middels het trainen in Virtual Reality te leren hoe jij jouw eigen stresssysteem kunt inzetten om uitdagingen te overkomen.

Wat gaan we doen?

We gaan aan de slag met een combinatie van VR, biofeedback (via HRV) en een stressgame genaamd StressJam. In deze serieus games word je uitgedaagd om op een tropisch eiland opdrachten te volbrengen en de weg te vinden naar een volgend level. Om opdrachten te voltooien, moet je soms je eigen stresslevel bewust verhogen of verlagen. 

Ben je benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk dan dit filmpje voor een impressie!”

Bij deze manier van trainen hoef je niet goed te zijn in gamen, maar je leert samen met de coach jouw eigen ‘aan’ en ‘uit’knop van jouw stresssysteem effectief te bedienen, via een aangesloten hartritmesensor.

Opbouw programma

Het programma is als volgt opgebouwd:
 • Online startmeting (hierin kijken we o.a. naar je huidige stressmindset en motivatie)
 • Fysieke kennismaking (incl. HRV startmeting)
 • E-learning
 • 4 webinars (incl. opdrachten), over de onderwerpen:
  Growth & fixed mindset
  HRV optimisme gezondheid
  Aandachtcirkels
  Mentaal kapitaal
 • Individuele VR sessie
 • Q&A sessie
 • Evaluatie en eindmeting (incl. HRV meting)

Totale tijdsinvestering is ca. 5,5 uur verspreid over 2,5 maand

Voor wie?

Voor alle studenten van de faculteit Geneeskunde. Omdat er maar een beperkt aantal plekken zijn (max. 15), zijn wij voor deze pilot met name op zoek naar studenten die de meeste baat bij deze training hebben én gemotiveerd zijn om aan deze pilot mee te doen. Daarom vragen we jou bij aanmelding een korte motivatie te schrijven.

Waar?

De sessies vinden gedeeltelijk online en gedeeltelijk fysiek (in het Hijmans van den Berghgebouw) plaats.

Wanneer?

Zie onderstaand voor alle data. De tijd moeten we nog bepalen, hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met jullie beschikbaarheid:

 • Start e-learning (20 min.): 26 januari 2024
 • Webinar 1 (30 min.): 31 januari 2024
 • Webinar 2 (30 min.): 7 februari 2024
 • Webinar 3 (30 min.):  21 februari 2024
 • Individuele VR sessie (75 min.): 27 februari 2024
 • Webinar 4 (30 min.): 13 maart 2024
 • Q&A sessie en afsluiting groepsproces (45 min): 20 maart 2023
 • Afronding e-learning (20 min.): 3 april 2024
 • Evaluatie en eindmeting HRV (20 min.): 3 april 2024

Voertaal?

Nederlands

Aanmelden?

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Meld je aan aan via deze link 

Let op: we vragen je hierbij ook om een korte motivatie waarom je deel wilt nemen.

 

Do you want to learn to manage stress differently and improve your mental fitness? Are you curious about what VR can offer you in this regard? Participating in this pilot program provides you with a unique opportunity to approach stress in a new way and learn how to effectively control your own 'on' and 'off' switch, something that can benefit you for the rest of your life.

We all experience stress from time to time, but when does it become too much? Excessive stress can lead to anxiety, burnout symptoms, performance and publication pressure. Conversely, too little stress can result in concentration loss, boredom, and a state of "bore-out." Ineffective stress management can also hinder you in other aspects, such as low self-confidence, low assertiveness, and difficulty setting boundaries. These issues can have significant effects on your mental and physical health. In this pilot, we offer you the unique opportunity to learn how to harness your own stress system to overcome challenges through training in Virtual Reality.

What will we do?

We will use a combination of VR, biofeedback (via HRV), and a stress game called StressJam. In these serious games, you will be challenged to complete tasks on a tropical island and progress to the next level. To complete these tasks, you may need to consciously increase or decrease your stress level. You don't need to be a gaming expert for this training; you will learn, along with a coach, how to effectively control your stress system's 'on' and 'off' switch using a connected heart rate sensor.

Structure program

The program is structured as follows:

 • Online initial assessment (which includes an evaluation of your current stress mindset and motivation)
 • Physical introduction (including HRV initial assessment)
 • E-learning
 • 4 webinars (including assignments) covering the following topics:
  Growth & fixed mindset
  HRV optimism health
  Attention circles
  Mental capital
 • Individual VR session with a coach
 • Q&A session
 • Evaluation and final assessment (including HRV measurement)
  The total time commitment is approximately 5.5 hours spread over 2.5 months.

For whom?

For all students of the Faculty of Medicine. Since there are a limited number spots available (maximum 15), we are primarily looking for students who will benefit the most from this training and are motivated to participate in this pilot. Therefore, we ask you to write a brief motivation when you apply.

Where?

The sessions will take place partially online and partially in person (at the Hijmans van den Bergh Building).

When?

Please see the dates below. The specific times are yet to be determined, and we will do our best to accommodate your availability

 • Start of e-learning (20 min.): January 26, 2024
 • Webinar 1 (30 min.): January 31, 2024
 • Webinar 2 (30 min.): February 7, 2024
 • Webinar 3 (30 min.): February 21, 2024
 • Individual VR session (75 min.): February 27, 2024
 • Webinar 4 (30 min.): March 13, 2024
 • Q&A session and conclusion of the group process (45 min): March 20, 2023
 • Completion of e-learning (20 min.): April 3, 2024
 • Evaluation and final HRV assessment (20 min.): April 3, 2024

Language?

Dutch

How to register?

Are you interested in participating? Sign up using this link 

Please note that we also ask for a brief motivation for your participation.

Questions?

Do you have questions about the above or are you unsure if this is suitable for you?
Please contact studentbegeleiding@umcutrecht.nl; we are happy to assist you!

 

 

Leer omgaan met je eigen stresssysteem