Lunchwandeling/Lunch walks

For English, see below.

Wat gaan we doen?

Hoe vaak besteed jij even wat liefdevolle aandacht aan je hersenen? Als student zijn je hersenen je instrument. Zo’n instrument moet je goed onderhouden. Bewegen houdt je brein gezond: het zorgt voor een verbetering van de hersenfuncties, verbetert je geheugen, verhoogt je energie, productiviteit en creativiteit en zorgt ervoor dat je beter slaapt.

Buiten in beweging zijn maakt je hoofd leeg en geeft je vaak een andere kijk op gedachten, situaties en problemen. Door de beweging van je brein alleen al, kun je tot een andere denkwijze komen. De natuur werkt kalmerend en kan dienen als inspiratiebron.

Tijdens deze lunchwandeling ervaar je al wandelend hoe je meer uit je hoofd, in je lijf kunt komen. Gezamenlijk kijken we ook hoe je de voordelen hiervan kunt toepassen in je dagelijks leven.

Voor wie?

Iedereen die zin heeft om even de benen te strekken in de lunchpauze (en daar misschien wel een nieuwe goede gewoonte van wil maken).

Waar?

Verzamelen op het Teaching Plaza (1e verdieping Hijmans van den Berghgebouw, voor de liften).

Wanneer?

10 oktober, 12.45 - 13.15 uur.

Voertaal?

Bij voldoende deelnemers zijn er Nederlandse en Engelse groepen.

Aanmelden?

Aanmelden vooraf is niet nodig. Kom gewoon op de aangegeven tijd naar het Teaching Plaza.

 

What are we going to do?

How often do you give some TLC to your brains? For you as a student, your brain is your instrument. Such an instrument needs proper maintenance. Physical activity keeps your brain healthy: it enhances brain functions, improves memory, boosts your energy, productivity, and creativity, and helps you sleep better.

Being active outdoors clears your mind and often gives you a different perspective on thoughts, situations, and problems. Just through the movement of your brain, you can arrive at a different way of thinking. Nature has a calming effect and can serve as a source of inspiration.

During this lunch walk, you will experience how walking can help you shift from being stuck in your head to being more in touch with your body. Together, we will also explore how you can apply these benefits to your daily life.

For whom?

Everyone who wants to stretch their legs during lunchbreak (and maybe wants to make a new habit out of that too).

Where?

Gather at the Teaching Plaza (first floor of the Hijmans van den Bergh building, in front of the elevator).

When?

October 10, 12.45 - 13.15 hrs.

Language?

If there are enough participants, there will be Dutch and English groups.

Registration?

Registration on forehand is not necessary. Just come to the Teaching Plaza at 12.45 hrs.