Studieprogramma

Studieprogramma

Het studieprogramma duurt 2 jaar en bestaat uit 8 cursussen, inclusief Keuzeonderwijs en Profilering. Het onderwijs van Logopediewetenschap valt onder de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen en wordt voor een deel gezamenlijk aangeboden met de andere masterprogramma’s van deze opleiding: Fysiotherapiewetenschap en Verplegingswetenschap.

Het onderwijs vindt plaats op de vrijdag. Bij het afstudeeronderzoek wordt je geacht minimaal 2 dagen per week bij je onderzoeksstageplaats aanwezig te zijn.