Inspraak en medezeggenschap

Je kunt op verschillende manieren je mening geven en meedenken over het onderwijs, voorzieningen en studiegerelateerde zaken. Je hebt niet alleen inspraak bij je eigen opleiding, maar ook binnen de faculteit of universiteit.

Geef je mening

 • Via cursusevaluaties kun je verbetersuggesties geven voor specifieke cursussen;
 • In de Nationale Studenten Enquete (NSE) kun je je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht;
 • Ga naar jouw vertegenwoordiger in de medezeggenschapsorganen (zie de gele uitklaplijst hieronder) en leg je suggestie voor verbetering voor;
 • Heb je een klacht of bezwaar? Kijk dan onder Klachten, bezwaar en beroep, of neem contact op met een van de studieadviseurs om te bespreken wat de meest logische stap is.

Medezeggenschap

Wil je zelf meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Als lid of bestuurslid van een medezeggenschapsorgaan doe je veel ervaring op en leer je constructief meedenken en meebeslissen over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. Een goed werkende medezeggenschapsorganisatie is van groot belang voor het functioneren van de hele universiteit.

In elke laag van de organisatie van de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid. Raden adviseren (gevraagd en ongevraagd) en hebben voor bepaalde zaken instemmingsrecht.

Studenten zijn vertegenwoordigd in verschillende medezeggenschapsorganen. Bekijk onze informatiefolder.

Studentenraad

Studentenraad 2022-2023

In dit academisch jaar zullen de volgende acht studenten in de Studentenraad Geneeskunde plaatsnemen. Helaas is er geen afgevaardigde voor KGW:

 • Oumaima Aouam (GNK/Commodis)
 • Jonathan Enthoven (GNK/lijst Omnium)
 • Kelly Houwer (BMW/lijst Omnium)
 • Nina Huffenreuter (GNK/Commodis)
 • Duco Laane (GNK/lijst Omnium)
 • Renza Overgaauw (BMW/lijst Omnium)
 • Floor Smits (GNK/Commodis)
 • Vana Soran (GNK/lijst Omnium)
 • Lisanne de Voort (GNK/lijst Omnium)

"Dit jaar willen wij de belangen van alle studenten behartigen, dus benader ons vooral laagdrempelig! We hopen dat alle studenten, ondanks Covid-19, een fijn collegejaar tegemoet gaan!”

Duco Laane en Kelly Houwer
Voorzitters Studentenraad Geneeskunde