Inspraak en medezeggenschap

Je kunt op verschillende manieren je mening geven en meedenken over het onderwijs, voorzieningen en studiegerelateerde zaken. Je hebt niet alleen inspraak bij je eigen opleiding, maar ook binnen de faculteit of universiteit.

Geef je mening

 • Via cursusevaluaties kun je verbetersuggesties geven voor specifieke cursussen;
 • In de Nationale Studenten Enquete (NSE) kun je je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht;
 • Ga naar jouw vertegenwoordiger in de medezeggenschapsorganen (zie de gele uitklaplijst hieronder) en leg je suggestie voor verbetering voor;
 • Heb je een klacht of bezwaar? Kijk dan onder Klachten, bezwaar en beroep, of neem contact op met een van de studieadviseurs om te bespreken wat de meest logische stap is.

Medezeggenschap

Wil je zelf meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Als lid of bestuurslid van een medezeggenschapsorgaan doe je veel ervaring op en leer je constructief meedenken en meebeslissen over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. Een goed werkende medezeggenschapsorganisatie is van groot belang voor het functioneren van de hele universiteit.

In elke laag van de organisatie van de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid. Raden adviseren (gevraagd en ongevraagd) en hebben voor bepaalde zaken instemmingsrecht.

Studenten zijn vertegenwoordigd in verschillende medezeggenschapsorganen. Bekijk onze informatiefolder.

Studentenraad

Studentenraad 2023-2024

In dit academisch jaar zullen de volgende acht studenten in de Studentenraad Geneeskunde plaatsnemen. Helaas is er geen afgevaardigde voor KGW:

 • Catherine Bosch
 • Myrthe Bosma
 • Evan Djajadi
 • Hanna Muller
 • Brent ten Napel
 • Vanshika Rakhan
 • Christianne Swart
 • Mette Vogel

"Dit jaar willen wij de belangen van alle studenten behartigen, dus benader ons vooral laagdrempelig! We hopen dat alle studenten een fijn collegejaar hebben!”

Catherine Bosch en Evan Djajadi
Voorzitters Studentenraad Geneeskunde