1. Neem contact op met de studieadviseur: adviseurs@umcutrecht.nl
  2. De studieadviseur zal je vragen om medisch bewijs om de overmacht aan te tonen.
  3. De studieadviseur verzoekt de cursuscoördinator om een oplossing voor je te regelen.

NB: Indien ziek tijdens PLO/CSCE onderwijs, neem contact op met het KVO-secretariaat: kvo-secretariaat@umcutrecht.nl

  1. Neem zo snel mogelijk (uiterlijk op de dag van het tentamen) contact op met de studieadviseur: adviseurs@umcutrecht.nl
  2. Ga, als je weer beter ben, bij de studieadviseur langs met een doktersverklaring.
  3. De studieadviseur kan je, in ruil voor een doktersverklaring, op de herkansingslijst van het betreffende tentamen plaatsen.