Hier vind je informatie over de regelingen voor tegemoetkoming reiskosten voor co-assistenten, reiskostenvergoeding bij onderwijs binnen OV-loze zomerperiode en bij Verpleegstage of PVP-interview in OV-loze periode. 

Het declaratieformulier vul je digitaal in en stuur je per e-mail naar: BB_OWC_Service@umcutrecht.nl.

Speciale regelingen reiskostenvergoeding:

Regeling tegemoetkoming reiskosten voor co-assistenten

Co-assistenten kunnen éénmalig een tegemoetkoming voor de reiskosten aanvragen. Voor CRU is dat vanaf master jaar 1 en voor SUMMA is dat vanaf jaar 3.

Hoogte van de vergoeding

  • gehele periode met studentenOV-chipkaart: het standaardbedrag is € 386,40
  • gehele periode zonder studentenOV-chipkaart: het standaardbedrag is € 1.468,32 (het overleggen van een bewijs van beëindiging recht op studentenOV-chipkaart van DUO is noodzakelijk) / (buitenlandse studenten: kopie paspoort mailen)
  • gedeeltelijk periode met en gedeeltelijk periode zonder studentenOV-chipkaart: recht op bovengenoemde bedragen naar rato van het aantal weken dat co-schappen is gelopen met en zonder studentenOV-chipkaart. (het overleggen van een bewijs van beëindiging recht op studentenOV-chipkaart van DUO is noodzakelijk)

Voor het ontvangen van de tegemoetkoming reiskosten vult de co-assistent een declaratieformulier in. Het is verplicht om het declaratieformulier digitaal in te vullen. Digitaal ingevulde declaratieformulieren per e-mail sturen naar: BB_OWC_Service@umcutrecht.nl
Handmatig ingevulde declaraties worden niet in behandeling genomen.

Naast de NAW gegevens moet op het declaratieformulier het microsectienummer (bij in dienst UMC Utrecht), het studentnummer en de motivering genoteerd worden.

Voor vragen over de stand van zaken of de betaling van declaraties kunt u zich wenden tot het Bedrijfsbureau van de Directie Onderwijs en Opleidingen: 088 755 9816 en 088 755 3300, BB_OWC_Service@umcutrecht.nl

Regeling reiskostenvergoeding bij onderwijs binnen OV-loze zomerperiode

Wanneer je als student geneeskunde in de zomerperiode waarin de studentenOV-chipkaart niet geldig is (16 juli - 16 augustus) volgens rooster onderwijs moet volgen en meer dan 10 km vanaf het UMC Utrecht woont, mag je reiskosten declareren. Dit geldt alleen voor reiskosten t.b.v. onderwijs en tentamens, niet voor reiskosten t.b.v. hertentamens en niet voor reiskosten t.b.v. co-schappen (zie ook de regeling tegemoetkoming reiskostenvergoeding voor co-assistenten).

Alleen trein- en buskosten worden vergoed, waarbij de studentenOV-chipkaart als kortingskaart moet zijn gebruikt (40% korting). Origineel vervoersbewijs (treinkaart, buskaart) of een specificatie van OV-chipkaart als bijlage toevoegen bij declaratie! Er is geen km-vergoeding voor reizen per auto.

Om de reiskosten te declareren vul je een declaratieformulier in. Het is verplicht om het declaratieformulier digitaal in te vullen. Het digitaal ingevulde formulier moet binnen 8 weken na (laatste) reisdatum per e-mail worden gestuurd naar: BB_OWC_Service@umcutrecht.nl
Formulieren die later worden ingeleverd, worden niet in behandeling genomen. Dit geldt ook voor formulieren die handmatig zijn ingevuld.

Naast de NAW gegevens moet op het declaratieformulier het Microsectienummer (bij in dienst UMC Utrecht), het studentnummer en de motivering genoteerd worden.

Voor vragen over de stand van zaken of de betaling van declaraties kun je je wenden tot het Bedrijfsbureau van het Onderwijscentrum UMC Utrecht: 088 755 9816 of 088 755 3300, BB_OWC_Service@umcutrecht.nl

Regeling reiskostenvergoeding bij Verpleegstage of PVP-interview in OV-loze periode 

Wanneer je als eerste- of tweedejaars student geneeskunde in het kader van de Verpleegstage of het Patiënt-Volg-Programma reiskosten maakt, omdat je studentenOV-chipkaart niet geldig is tijdens de stage- of interviewdagen, mag je de reiskosten declareren. De afstand tussen je woonplaats en woonplaats van de stage-instelling of te interviewen patiënt moet meer dan 10 km bedragen.

Alleen trein- en buskosten worden vergoed, waarbij de studentenOV-chipkaart als kortingskaart moet zijn gebruikt (40% korting). Origineel vervoersbewijs (treinkaart, buskaart) of een specificatie van OV-chipkaart als bijlage toevoegen bij declaratie! Er is geen km-vergoeding voor reizen per auto.

Om de reiskosten te declareren vul je een declaratieformulier in. Het is verplicht om het declaratieformulier digitaal in te vullen. Het digitaal ingevulde formulier moet binnen 8 weken na (laatste) reisdatum per e-mail worden gestuurd naar: BB_OWC_Service@umcutrecht.nl
Formulieren die later worden ingeleverd, worden niet in behandeling genomen. Dit geldt ook voor formulieren die handmatig zijn ingevuld.

Naast de NAW gegevens moet op het declaratieformulier het Microsectienummer (bij in dienst UMC Utrecht), het studentnummer en de motivering genoteerd worden.

Voor vragen over de stand van zaken of de betaling van declaraties kun je je wenden tot het Bedrijfsbureau van het Onderwjiscentrum UMC Utrecht: 088 755 9816 of 088 755 3300, BB_OWC_Service@umcutrecht.nl