Het schakeljaar is het derde en laatste jaar van de Master Geneeskunde. Lees meer over het schakeljaar.

Vanaf studiejaar 2018-2019 worden vrijwel alle beoordelingen voor coschappen/LINKs/stages ingevuld in het digitaal portfoliosysteem Scorion. Voor studenten die in de overgangsfase nog een coschap in CRU2006 lopen blijven de papieren formulieren beschikbaar.

Planningsgesprek Schakeljaar
Voortgangsgesprek Schakeljaar
Tussenbeoordeling
Professioneel gedrag
Eindbeoordelingen/doordrukformulier via STIP en Willy's Winkeltje