Vanaf studiejaar 2018-2019 worden vrijwel alle beoordelingen voor coschappen/LINKs/stages ingevuld in het digitaal portfoliosysteem Scorion. Voor studenten die in de overgangsfase nog een coschap in CRU2006 lopen blijven de papieren formulieren beschikbaar.

 

Voor coschappen in het buitenland moet je de Engelstalige beoordelingsformulieren gebruiken die hieronder staan gepubliceerd. Voor het Schakeljaar zijn de Engelstalige formulieren te vinden onder Formulieren Schakeljaar.

De ondertstaande formulieren zijn algemeen toepasbaar voor alle coschappen (m.u.v. Sociale geneeskunde). Deze formulieren kunnen iets afwijken van de formulieren die voor de Nederlandse coschappen worden gebruikt, omdat deze laatste per coschap 'op maat' zijn gemaakt.

Terug in Utrecht zal de examinator de eindbeoordeling invullen op basis van de ingevulde Engelstalige formulieren. Hiervoor wordt het Nederlandstalige doordrukformulier gebruikt. Op dit formulier zie je welke beoordelingsformulieren per coschap gebruikt moeten worden en hoeveel verslagen en KPB's je moet inleveren. Als student ben je zelf verantwoordelijk voor het laten invullen van de juiste en het juiste aantal formulieren.