Formulieren en Verklaringen

Via de links hierboven kom je bij diverse formulieren terecht die je als student nodig kunt hebben.

Beoordelingen via Scorion

Vanaf studiejaar 2019-2020 dienen alle beoordelingen digitaal via Scorion plaats te vinden. Meer informatie over Scorion: https://students.uu.nl/gnk-m/scorion