Evaluaties

Cursusevaluatie: jouw input telt!

Studentbetrokkenheid

De opleiding Geneeskunde hecht veel belang aan jouw betrokkenheid  bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs! 

Feedback

We vragen je over iedere cursus en leerlijn anonieme digitale evaluaties in te vullen. Door het invullen van de evaluaties kun je als student feedback geven op alle aspecten van het onderwijs en geef je ons inzicht in wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden.

Kan je niet wachten? Tijdens de cursus kun je natuurlijk ook altijd terecht voor opmerkingen of suggesties bij de cursuscoördinator of de jaarvertegenwoordiging.

Terugkoppeling

De terugkoppeling van de evaluaties en verbeterplannen zijn te vinden op de Blackboardcommunity Cursusevaluaties.