Opleidingsraad Master Geneeskunde

De bewaking van de kwaliteitszorg van het onderwijsprogramma van de master opleiding Geneeskunde is een taak van de opleidingscoördinator Master met de opleidingsdirecteur geneeskunde als eindverantwoordelijke. De opleidingsdirecteur en de opleidingscoördinator Master voeren deze taak samen uit met de Opleidingsraad.

Rol en functie van de opleidingsraad

  • Discussieplatform voor inhoudelijke onderwerpen die voor de opleiding als geheel van belang zijn
  • Klankbordfunctie voor opleidingscoördinator en opleidingsdirecteur
  • Informatievoorziening

Samenstelling van de opleidingsraad

  • Dr. A.C. Drenth, opleidingscoördinator Master (voorzitter)
  • Alle examinatoren/coördinatoren van de cursussen van CRU+ masterjaar 1-3
  • 3 vertegenwoordigers uit affiliatieziekenhuizen
  • Examinatoren van LINK groen CRU+ bachelor jaar 3

De Opleidingsraad vergadert ongeveer drie keer per jaar en wordt ambtelijk ondersteund door mw. Hetty Versteeg, e-mail: E.H.Versteeg-2@umcutrecht.nl.