De Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het opleidingsbestuur, het faculteitsbestuur en de O&O-raad over het onderwijsbeleid met betrekking tot de CRU- en SUMMA opleidingen en heeft inspraak op een deel van de Onderwijs- en examenregeling. De OCG  is mede verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs. Naar aanleiding van de schriftelijke evaluatie onder studenten en docenten, het verslag van de Jaarvertegenwoordiging en het verslag van het panelgesprek, stelt de OCG een advies op met wenselijke bijstellingen van het betreffende onderwijsonderdeel.

De commissie vergadert gemiddeld tien maal per jaar.

Deze commissie kent voor het jaar 2019-2020 de volgende samenstelling:

Docentleden

 • Dr. F.E.J. Coenjaerts – voorzitter
 • Dr. R. Pandit
 • Drs. L. van de Bunt
 • Dhr. mr. M. Mostert

Studentleden

 • Marinka Oudenes - vice-voorzitter
 • Laura van der Leek
 • Marloes Buning
 • Sophie Croon
 • Anan Saad
 • Shary Joemmanbaks
 • Roos Nijmeijer

Secretariaat

 • Vincianne Kong-a-San, ambtelijk secretaris
 • Mieke Knibbe-Grosscurt, secretariaat

Meer weten?

Je leest meer over de werkzaamheden van de OCG in het zelfportret en in het Jaarverslag.

Contact?

OCG@umcutrecht.nl

Opleidingscommissie Geneeskunde, Hijmans van den Berghgebouw, Universiteitsweg 98, 3584 CG Utrecht, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht, Huispostnr. HB 1.06, 088-75 59449

Studenten kunnen ook contact opnemen via onderwijs-SAMS@umcutrecht.nl