De studie Geneeskunde kent één examencommissie voor de totale opleiding Geneeskunde. Deze examencommissie bewaakt de kwaliteit van toetsing en examens en behandelt onder meer verzoeken om uitzonderingen op de OER en het Reglement van de Examencommissie.

Reglement CRU Bachelor OER CRU Bachelor
Reglement CRU Master OER CRU Master
Reglement SUMMA OER SUMMA

Let bij het indienen van verzoeken op het volgende:

  • Vul het formulier volledig in;
  • Let op het taalgebruik: blijf formeel en tutoyeer niet;
  • Zorg dat het verzoek kort en bondig geformuleerd is (maximaal 200 woorden);
  • Je kunt je verzoek altijd vooraf bespreken met de studieadviseur;
  • Bijlagen meesturen (bijvoorbeeld bewijzen van gevolgde opleidingen)? Mail deze apart naar: examencieGNK@umcutrecht.nl
  • Verzoeken moeten 8 dagen voor de vergadering, vóór 12.00 uur ’s middags, ingediend zijn om ze tijdens de vergadering te kunnen behandelen. Zie voor de vergaderdata het schema hieronder;
  • De examencommissie besluit alleen tijdens de geplande vergaderingen over verzoeken. Houd er rekening mee dat de commissie volgens de reglementen zes weken de tijd heeft om een besluit te nemen. Alleen in geval van urgentie, die niet door de student te voorzien was, kan een verzoek soms tussen de vergaderingen door behandeld worden.
  • Ingediende verzoeken en de besluiten hierover zijn in te zien voor alle leden, de ambtelijk secretaris en de adviseurs van de examencommissie. Bij besluiten die een bepaald vak betreffen, wordt de examinator en/of het onderwijs-secretariaat van het vak ingelicht over het besluit.

Verzoek indienen? Gebruik dit formulier.

Vergaderdata 2018/2019

Data vergadering Uiterste inleverdata verzoeken
let op: vóór 12.00 uur 's middags
20 december 2018 12 december 2018
24 januari 2019 16 januari 2019
21 februari 2019 13 februari 2019
29 maart 2019 21 maart 2019
25 april 2019 17 april 2019
23 mei 2019 15 mei 2019
27 juni 2019 19 juni 2019

Meer informatie?

Examencommissie Geneeskunde:
E-mail: examencieGNK@umcutrecht.nl

Ambtelijk secretaris: Erna Kamerbeek
Hijmans van den Berghgebouw, kamer 1.07, tel 088 - 755 93 62.
Aanwezig op dinsdag, woensdagochtend en vrijdag.

Secretariaat: Yolanda Hoogenberk
Hijmans van den Berghgebouw, kamer 1.07, tel 088 - 755 94 49.
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.