De studie Geneeskunde kent één examencommissie voor de totale opleiding Geneeskunde. Deze examencommissie bewaakt de kwaliteit van toetsing en examens en behandelt onder meer verzoeken om uitzonderingen op de OER en het Reglement van de Examencommissie.

Let bij het indienen van verzoeken op het volgende:

  • Vul het formulier volledig in;
  • Let op het taalgebruik: blijf formeel en tutoyeer niet;
  • Zorg dat het verzoek kort en bondig geformuleerd is (maximaal 200 woorden);
  • Je kunt je verzoek altijd vooraf bespreken met de studieadviseur;
  • Bijlagen meesturen (bijvoorbeeld bewijzen van gevolgde opleidingen)? Mail deze apart naar: examencieGNK@umcutrecht.nl
  • Verzoeken moeten 8 dagen voor de vergadering, vóór 12.00 uur ’s middags, ingediend zijn om ze tijdens de vergadering te kunnen behandelen. Zie voor de vergaderdata het schema hieronder;
  • De examencommissie besluit alleen tijdens de geplande vergaderingen over verzoeken. Houd er rekening mee dat de commissie volgens de reglementen zes weken de tijd heeft om een besluit te nemen. Alleen in geval van urgentie, die niet door de student te voorzien was, kan een verzoek soms tussen de vergaderingen door behandeld worden.
  • Ingediende verzoeken en de besluiten hierover zijn in te zien voor alle leden, de ambtelijk secretaris en de adviseurs van de examencommissie. Bij besluiten die een bepaald vak betreffen, wordt de examinator en/of het onderwijs-secretariaat van het vak ingelicht over het besluit.

Verzoek indienen? Gebruik dit formulier.

Vergaderdata examencommissie

Data vergadering Uiterste inleverdata verzoeken
let op: vóór 12.00 uur 's middags
Donderdag 26 augustus 2021 Woensdag 18 augustus
Donderdag 23 september 2021 Woensdag 15 september
Donderdag 28 oktober 2021 Woensdag 20 oktober
Donderdag 25 november 2021 Woensdag 17 november
Donderdag 16 december 2021 Woensdag 8 december
Donderdag 27 januari 2022 Woensdag 19 januari
Donderdag 24 februari 2022 Woensdag 16 februari
Donderdag 24 maart 2022 Woensdag 16 maart
Donderdag 28 april 2022 Woensdag 20 april
Donderdag 19 mei 2022 Woensdag 11 mei
Donderdag 30 juni 2022 Woensdag 22 juni

Meer informatie?

Examencommissie Geneeskunde:
E-mail: examencieGNK@umcutrecht.nl

Ambtelijk secretaris: Vincianne Kong-a-San
Hijmans van den Berghgebouw, kamer 1.09, tel 088 - 755 93 62.
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag om de week

Secretariaat: Mieke Knibbe-Grosscurt
Hijmans van den Berghgebouw, kamer 1.09, tel 088 - 755 94 45.
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.