Examencommissie Geneeskunde

De studie Geneeskunde kent één examencommissie voor de totale opleiding Geneeskunde. Deze examencommissie bewaakt de kwaliteit van toetsing en examens en behandelt onder meer verzoeken om uitzonderingen op de OER en het Reglement van de Examencommissie.

Let bij het indienen van verzoeken op het volgende:

  • Vul het formulier volledig in;
  • Let op het taalgebruik: blijf formeel en tutoyeer niet;
  • Zorg dat het verzoek kort en bondig geformuleerd is (maximaal 200 woorden);
  • Je kunt je verzoek altijd vooraf bespreken met de studieadviseur;
  • Bijlagen meesturen (bijvoorbeeld bewijzen van gevolgde opleidingen)? Mail deze apart naar: examencieGNK@umcutrecht.nl
  • Verzoeken moeten 8 dagen voor de vergadering, vóór 12.00 uur ’s middags, ingediend zijn om ze tijdens de vergadering te kunnen behandelen. Zie voor de vergaderdata het schema hieronder;
  • De examencommissie besluit alleen tijdens de geplande vergaderingen over verzoeken. Houd er rekening mee dat de commissie volgens de reglementen zes weken de tijd heeft om een besluit te nemen. Alleen in geval van urgentie, die niet door de student te voorzien was, kan een verzoek soms tussen de vergaderingen door behandeld worden.
  • Ingediende verzoeken en de besluiten hierover zijn in te zien voor alle leden, de ambtelijk secretaris en de adviseurs van de examencommissie. Bij besluiten die een bepaald vak betreffen, wordt de examinator en/of het onderwijs-secretariaat van het vak ingelicht over het besluit.

Verzoek indienen? Gebruik dit formulier.

Vergaderdata examencommissie

Data vergaderingUiterste inleverdata verzoeken
let op: vóór 12.00 uur 's middags
Donderdag 25 augustus 2022Woensdag 17 augustus 2022
Donderdag 22 september 2022Woensdag 14 september 2022
Donderdag 27 oktober 2022Woensdag 19 oktober 2022
Donderdag 24 november 2022Woensdag 16 november 2022
Donderdag 22 december 2022Woensdag 14 december 2022
Donderdag 26 januari 2023Woensdag 18 januari 2023
Donderdag 23 februari 2023Woensdag 15 februari 2023
Donderdag 23 maart 2023Woensdag 15 maart 2023
Donderdag 20 april 2023Woensdag 12 april 2023
Donderdag 25 mei 2023Woensdag 17 mei 2023
Donderdag 22 juni 2023Woensdag 14 juni 2023

Meer informatie?

Examencommissie Geneeskunde:
E-mail: examencieGNK@umcutrecht.nl

Ambtelijk secretaris: Vincianne Kong-A-San en Astrid Spies
Tel: 06-31117826 (Vincianne) en 06-31118781 (Astrid).
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, op vrijdag in de even weken (Vincianne) en op maandag, dinsdag en donderdag (Astrid).

Secretariaat: Mieke Knibbe-Grosscurt
Tel: 06-31117831.
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.