Examencommissie Geneeskunde

De studie Geneeskunde kent één examencommissie voor de totale opleiding Geneeskunde. Deze examencommissie bewaakt de kwaliteit van toetsing en examens en behandelt onder meer verzoeken om uitzonderingen op de OER en het Reglement van de Examencommissie.

Let bij het indienen van verzoeken op het volgende:

  • Vul het formulier volledig in;
  • Verstuur je verzoek vanuit je studentenmailadres;
  • Formuleer je verzoek zo concreet mogelijk;
  • Zoek bij je verzoek het bijbehorend OER artikel en verwijs hiernaar in je verzoek;
  • Bespreek je verzoek vooraf met de studieadviseur;
  • Verzoeken moeten 10 dagen voor de vergadering, vóór 12.00 uur ’s middags worden ingediend. Verzoeken die na de deadline binnenkomen, worden tijdens de volgende vergadering behandeld. Zie voor de vergaderdata het schema hieronder;
  • De termijn voor afhandeling van verzoeken is 6 weken;

Verzoek indienen? Gebruik dit formulier.

Vergaderdata examencommissie

Data vergaderingUiterste inleverdata verzoeken
let op: vóór 12.00 uur 's middags
Donderdag 24 augustus 2023Maandag 14 augustus 2023
Donderdag 28 september 2023Maandag 18 september 2023
Donderdag 26 oktober 2023Maandag 16 oktober 2023
Donderdag 23 november 2023Maandag 13 november 2023
Donderdag 21 december 2023Maandag 11 december 2023
Donderdag 25 januari 2024Maandag 15 januari 2024
Donderdag 29 februari 2024Maandag 19 februari 2024
Donderdag 28 maart 2024Maandag 18 maart 2024
Donderdag 25 april 2024Maandag 15 april 2024
Donderdag 23 mei 2024Maandag 13 mei 2024
Donderdag 27 juni 2024Maandag 17 juni 2024

Meer informatie?

Examencommissie Geneeskunde

E-mail: examencieGNK@umcutrecht.nl

Ambtelijk secretarissen

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, op vrijdag in de even weken.
Telefonisch bereikbaar via: 06-31117826 of 06-31118781.

Secretariaat

Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
Telefonisch bereikbaar via: 06-31117831.