Curriculumcommissie Geneeskunde

Rol en functie van de Curriculumcommissie

De Curriculumcommissie functioneert als klankbordcommissie, die zich vooral bezig houdt met het ontwerp en de vernieuwing van het CRU+ curriculum.  

Samenstelling van de Curriculumcommissie

  • Opleidingsdirecteur Geneeskunde (voorzitter)
  • Opleidingscoördinatoren bachelor en master
  • Opleiders van binnen het UMC Utrecht en/of geaffilieerde ziekenhuizen
  • Beleidsmedewerkers opleiding Geneeskunde
  • Studentleden
  • Bij bepaalde vraagstukken kunnen (onderwijskundig) adviseurs worden uitgenodigd

De Curriculumcommissie vergadert een keer per één tot twee maanden en wordt secretarieel ondersteund door mw. H. Versteeg: E.H.Versteeg-2@umcutrecht.nl.