Commissie Toelating en Instroom Geneeskunde

Er zijn twee commissies die zich met instroom in de geneeskundeopleidingen bezighouden: 

Commissie toelating en instroom Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen

Commissielid

Functie

Mw. dr. I.E. Thunnissen

Voorzitter

Mw. drs. G.M. Tiemersma

Gecommitteerde scheikunde

Mw. drs. A. Valkman

Gecommitteerde biologie

Dr. R. Form

Gecommitteerde natuurkunde

Dr. M. Ruijgrok

Gecommitteerde wiskunde

Studieadviseur

lid

De Commissie Toelating en Instroom Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen heeft de volgende taken:

  • Beoordeling van deficiëntie/ sufficiënte van kandidaat-eerstejaars studenten en advisering daarover aan de opleidingsdirecteur.
  • Beoordeling van de toelaatbaarheid van individuele studenten m.b.t. de regeling "toelating hoger studiejaar" en advisering daarover aan de Examencommissie.
  • Advisering op het gebied van de instroom van buitenlandse artsen.

De voorzitter van de Commissie Toelating en Instroom Geneeskunde is tevens adviseur van de examencommissie. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de adviezen van de commissie gevolgd worden door formele besluitvorming van de examencommissie.
Ambtelijk secretaris: Mevrouw B.T.G. Vonk; DOO-toelating@umcutrecht.nl 

Commissie toelating en selectie master arts/onderzoeker SUMMA

Commissielid

Functie

Mr. J.R. Boucher-Zonjee

Voorzitter

Dr. I.E. Thunnissen

Lid - Toelating

Dr. H.G.M. Arets

Lid - Selectie

Dr. I.E.T. van Den Berg

Lid - Selectie

Studieadviseur

Lid - Selectie

De Commissie Toelating en Selectie Master Arts/Onderzoeker SUMMA heeft de volgende taken:

  • Beoordeling van diploma's van kandidaat-SUMMA studenten die een bachelordiploma hebben die anders zijn maar wel vergelijkbaar zijn met de voorgeschreven diploma's en advisering daarover aan de opleidingsdirecteur.
  • Selectie van de kandidaten.

Ambtelijk secretaris: Mevrouw J. Peters; SUMMA-toelating@umcutrecht.nl